NBC's New Media Business

ธุรกิจสื่อรูปแบบใหม่

จากการที่เทคโนโลยีการสื่อสารมีการพัฒนารูปแบบการใช้งานหลากหลายมากขึ้น ทำให้เกิดช่องทางการสื่อสารรูปแบบใหม่ (New Media) ผ่านอินเตอร์เน็ต และโทรศัพท์เคลื่อนที่ บริษัทฯจึงร่วมกับกลุ่มบริษัท NMG นำความพร้อมด้านเนื้อหา(Content) มาพัฒนาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์และบริการด้านข้อมูลข่าวสารเพื่อเผยแพร่ผ่านสื่อรูปแบบใหม่ อันได้แก่ เว็บไซต์ และโทรศัพท์เคลื่อนที่ เพื่อรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการรับชมข่าวสารของคนยุคใหม่ผ่านสื่อต่างๆ ที่มีความหลากหลายมากขึ้น ซึ่งธุรกิจจัดหาและผลิตข้อมูลข่าวสารเพื่อเผยแพร่ผ่านสื่อรูปแบบใหม่ที่บริษัทฯ ดำเนินการอยู่ มีดังต่อไปนี้

New Media Logo

  • ธุรกิจเว็บไซต์
  • ธุรกิจบริการข้อมูลผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่
1. ธุรกิจเว็บไซต์

จัดทำเว็บไซต์ของธุรกิจในกลุ่มบริษัทฯเพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ โดยทั้งหมดเป็นเว็บไซต์ที่นำเสนอข้อมูลข่าวสารและสาระความรู้ ซึ่งบริษัทฯมีรายได้จากการขายพื้นที่โฆษณาบนเว็บไซต์ให้

นอกจากนี้แล้ว บริษัทฯยังเป็นผู้ให้บริการในการจัดทำ ดูแล และพัฒนาเว็บไซต์ทั้งด้านข้อมูล รูปแบบการนำเสนอ และเทคนิค รวมทั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายพื้นที่โฆษณาบนเว็บไซต์ให้กับกลุ่มบริษัท NMG และบริษัทภายนอกทั่วไป ซึ่งปัจจุบัน มีเว็บไซต์ทั้งหมด ดังต่อไปนี้

รายชื่อเว็บไซต์ของบริษัทฯ
ชื่อเว็บไซต์ รูปแบบ
www.nationchannel.com เว็บไซต์ที่นำเสนอรายการโทรทัศน์ของสถานีข่าวNation Channel
www.oknation.net บล็อกที่ให้ประชาชนทั่วไปเข้ามามีส่วนร่วมในการเสนอข้อมูลข่าวสาร
radio.nationchannel.com เว็บไซต์ที่นำเสนอรายการวิทยุที่บริษัทฯ ร่วมผลิต ซึ่งออกอากาศทางสถานีวิทยุ F.M. 90.5 MHz และ F.M.102.0 MHz
77.nationchannel.com เว็บไซต์ที่เป็นศูนย์รวมคลิปวิดีโอภาพข่าวเหตุการณ์จาก 76 จังหวัดทั่วประเทศ
http://breakingnews.nationchannel.com เว็บไซต์ที่นำเสนอสรุปข่าวสั้นจากสถานีข่าว Nation Channel และหนังสือพิมพ์เดอะเนชั่น เพื่อส่งไปให้เว็บไซต์ในเครือ NMG และเว็บไซต์อื่นๆ ที่เป็นพันธมิตรธุรกิจ
www.247friend.net เว็บไซต์กิจกรรมทบทวนความรู้ด้านวิชาการสำหรับเยาวชนที่เตรียมตัวสอบเข้ามหาวิทยาลัย
รายชื่อเว็บไซต์ที่บริษัทฯ เป็นผู้ดูแลในการจัดทำหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายพื้นที่โฆษณา
เจ้าของเว็บไซต์ ชื่อเว็บไซต์ ลักษณะบริการ
บมจ.เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป www.bangkokbiznews.com เว็บไซต์ของหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ
  • ดูแลการนำเสนอข้อมูล และพัฒนารูปแบบการนำเสนอของเว็บไซต์
  • ให้บริการด้านเทคนิค
  • ตัวแทนขายโฆษณา
www.komchadluek.net เว็บไซต์ของหนังสือพิมพ์คมชัดลึก
www.nationweekend.com เว็บไซต์ของหนังสือเนชั่นสุดสัปดาห์
บจ.เนชั่น นิวส์ เน็ตเวอร์ค www.nationmultimedia.com เว็บไซต์ของหนังสือพิมพ์เดอะเนชั่น
www.eduzones.com เว็บไซต์นำเสนอข่าวด้านการศึกษา สอบเข้ามหาวิทยาลัย เรียนต่อต่างประเทศ
บริษัททั่วไป www.pantip.com เว็บไซต์และบล็อกที่เป็นแหล่งรวมข้อมูลที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ตัวแทนขายโฆษณา
www.exteen.com บล็อกที่ให้ประชาชนทั่วไปเข้ามามีส่วนร่วมในการเสนอข้อมูลข่าวสาร
www.beartai.com เว็บไซต์และบล็อกที่นำเสนอข้อมูลด้านไอที
2. ธุรกิจบริการข้อมูลผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่

ให้บริการโดยการนำข้อมูลข่าวสารจากสื่อโทรทัศน์และสื่อวิทยุของบริษัทฯ รวมทั้ง สื่อหนังสือพิมพ์ของ NMG มาพัฒนาให้มีเนื้อหาและรูปแบบการนำเสนอที่สามารถตอบรับกับวิถีการใช้ชีวิตที่ทันสมัยของคนยุคใหม่ โดยบริษัทฯเป็นผู้ให้บริการส่งข่าวหรือรายงานเหตุการณ์ต่างๆ ผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ในรูปแบบข้อความสั้นๆ (SMS: Short Message Service) และภาพเคลื่อนไหวพร้อมเสียง (MMS : Multimedia Messaging Service) ซึ่งสามารถให้บริการส่งข่าวผ่านระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ทุกเครือข่าย และทุกประเภทข่าวตามความต้องการของลูกค้า เช่น ข่าวธุรกิจ ข่าวภาษาอังกฤษ และข่าวสารทั่วไป เป็นต้น โดยมีรายละเอียดการให้บริการ SMS และ MMS ของบริษัทฯและกลุ่มบริษัท NMG ดังนี้

New Media's Mobile Service New Media's Mobile Service New Media's Mobile Service New Media's Mobile Service

บริการ SMS ของบริษัทฯ และกลุ่มบริษัท NMG
บริการ รูปแบบ อัตราค่าบริการต่อเดือน
เนชั่นทันข่าว ข่าวสำคัญและประเด็นข่าวใหม่ที่เกิดขึ้นอย่างทันเหตุการณ์จากสถานีข่าว Nation Channel 49 บาท
Nation English Breaking News ข่าวภาษาอังกฤษจากหนังสือพิมพ์เดอะเนชั่น 49 บาท
ข่าวด่วนกรุงเทพธุรกิจ ข่าวและความเคลื่อนไหวด้านเศรษฐกิจและการเงินจากหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ 49 บาท
ข่าวด่วนคมชัดลึก ข่าวสำคัญและประเด็นข่าวใหม่ที่เกิดขึ้นอย่างทันเหตุการณ์จากหนังสือพิมพ์คมชัดลึก 29 บาท
Nation Oil Alert บริการแจ้งราคาน้ำมัน ขึ้น-ลง ทันทีที่มีการเปลี่ยนแปลง ครั้งละ 1 บาท
Enjoy English with NJ เรียนภาษาอังกฤษ 29 บาท
บริการ MMS ของบริษัทฯ และกลุ่มบริษัท NMG
บริการ รูปแบบ อัตราค่าบริการต่อเดือน
Nation Channel SMMS วิเคราะห์ข่าวประเด็นสำคัญ โดย สุทธิชัย หยุ่น 59 บาท
Nation Channel ข่าวพร้อมภาพและเสียง จากสถานีข่าว Nation Channel 49 บาท
ขั้นตอนการผลิตและจัดส่งข่าว SMS และ MMS

ขั้นตอนการผลิตและจัดส่งข่าว SMS และ MMS

Back to top