NBC's Investor News

"บิ๊ก คลีนนิ่ง เดย์" บมจ.เนชั่น ร่วมมือ เครือข่ายพันธมิตร ลงพื้นที่ฟื้นฟู

จิตอาสาไทยสุมทรร่วมลงพื้นที่

วัดคือศูนย์รวมใจของทุก

24 พย 54 บมจ.เนชั่นบอร์ดเคสติ่งคอเปอร์เรชั่น เจ้าของสถานีข่าวเนชั่นแชลแนล และ สถานีข่าวระวังภัย ซึ่งออกอากาศผ่านดาวเทียม ร่วมกับ บริษัทไทยสมุทรประกันภัย บริษัทเอ็นดีรับเบอร์จำกัด บริษัทเคทีแม็ก จำกัด และสิงห์อาสา ซึ่งเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ นำจิตรอาสากว่า 200 คน ลงพื้นที่ อ.ดอนพุด เพื่อร่วมกับทหาร ตำรวจ และประชาชน ในพื้นที่ ร่วมทำความสะอาดสถานที่ราชการใน อ.ดอนพุด ในกิจกรรม บิ๊กคลีนนิ่งเดย์ ภายใต้โครงการ คืนชีวิต คืนชุมชน ให้คนไทย

นายถาวร พรหมมีชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี กล่าวให้การตอนรับคณะจิตอาสา จาก บมจ.เนชั่น พร้อมพันธมิตร “การช่วยเหลือจากภาคเอกชนในครั้งนี้ ถึงเป็นรายแรกหลังจากที่ชาวบ้าน อำเภอดอนพุดต้อง ทนอยู่กับสภาพน้ำที่ท่วมสูงเมตรกว่า ร่วมเวลากว่า 3 เดือน ซึ่งในบ้างพื้นที่ยังมีน้ำท่วมขัง การให้ความช่วยเหลือในครั้งนี้ทำให้ชาวบ้านดอนพุดมีกำลังใจ และแสดงถึงน้ำใจของคนไทยที่ไม่ทอดทิ้งกัน”

จากนั้นจิตอาสา และชาวบ้านลงพื้นที่ช่วยกันทำความสะอาด ที่ว่าการอำเภอ สถานนีตำรวจ วัด และถนนสายหลักของอำเภอตลอดทั้งวัน ในครั้งนี้ นายเฉลียว คงตุก บรรณาธิการ สถานีข่าวระวังภัย นำคณะจิตอาสาทำความสะอาดสถานที่ราชการอย่างแข็งขันตลอดทั้งวัน

ด้าน นายอดิศักดิ์ ลิมปรุ่งพัฒนกิจ ผู้อำนวยการ บมจ.เนชั่นบอร์ดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น บอกว่า กิจกรรมบิ๊กคลีนนิ่งเดย์ เป็นเพียงส่วนหนึ่งในโครงการคืนชีวิต คืนชุมชน ให้คนไทย ซึ่งบมจ.เนชั่นบอร์ดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น และสื่อในเครือบมจ.เนชั่นมัลติมีเดียกรุ๊ป ดำเนินการขึ้นเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยพิบัติ ซึ่งเนชั่นฯ จะดำเนินการต่อไปในพื้นที่ ที่ได้รับความเสียหายต่อไป

ติดต่อฝ่ายสื่อสารองค์กร : 02-338-3600

Back to top