NBC's Investor News

ทีมข่าวระวังภัย ลงสำรวจทุกพื้นที่ ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม

ทีมข่าวเนชั่น และทีมข่าวระวังภัยร่วมแรงลงพื้นที่ช่วยผู้ประสบภัย พร้อมจิตอาสา และกำลังจากทหารไทย

ทีมข่าวระวังภัย ลงสำรวจทุกพื้นที่

พร้อมประสานทุกความช่วยเหลือเพื่อผู้ประสบภัยน้ำท่วม

อุทกภัยที่เกิดขึ้นในประเทศไทย ตั้งแต่เดือนกันยายน จนถึงขณะนี้ สร้างความเสียหายทางเศษฐกิจอย่างมาก และทำให้ประชาชนในประเทศต้องไร้ที่อยู่อาศัย การดำรงชีวิตมีความยากลำบาก

ด้วยจิตสำนึกในความเป็นสื่อมวลชน สถานีโทรทัศน์ เนชั่น สถานีข่าวระวังภัย สถานีแมงทีวี และสื่อต่างๆภายในเครื่อ บมจ.เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น ได้ร่วมแรงในการเป็นสื่อกลางในการเกาะติดสถานการณ์ พร้อมรับเรื่องร้องทุกข์จากประชาชนที่ยังไม่ได้รับความช่วยเหลือ ร่วมถึงการเปิดเป็นจุดรับบริจาคสิ่งของเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย หลังจากทำการเปิดตัว สถานีข่าวระวังภัยอย่างเป็นทางการไปในวันที่ 15 ต.ค. 54 ทำให้มีทีมข่าวลงพื้นที่ได้มากขึ้น เป็นประโยชน์ในรายงานความข่าวได้ครอบคลุม และการประสานความช่วยเหลือได้ตรงจุดจาการประสานงานกับเครือข่ายชุมชน นับเป็นความสำเร็จตามวัถุประสงค์ของสถานีข่าวระวังภัยที่จะเดินคู่ไปกับชุมชน เป็นหูเป็นตา และคอยระวังที่จะเกิด ร่วมถึงการให้ความช่วยเหลือ ดังที่เกิดขึ้นในขณะนี้ ซึ่งในขณะนี้ สถานีข่าวระวังภัย เปิดสายรับบริจาค โทร 090-409-1386 และผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือ โทร 090-409-1393 ถึง 4

 

ฝ่ายสื่อสารองค์กร : 02-338-3600

Back to top