NBC's Investor News

วิทยุเนชั่น เปิดโครงการ หนังสือเสียง

คุณหญิงอุไรวรรณ ศิรินุพงศ์ประธานมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย รับมอบของที่ระลึกจาก เฉลา กาญจนา บก.บริหาร นสพ.กรุงเทพธุรกิจ

น้องๆจากมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยฯแสดงความสามารถในการร้องเพลงระสานเสียงอย่างไพเราะ

วิทยุเนชั่น และมูลนิธิช่วยคนตาบอดฯ

ร่วมส่องสว่างโลกความรู้ จัดโครงการหนังสือเสียง เพื่อผู้พิการทางสายตา

 

วิทยุเนชั่น จับมือมูลนิธิช่วยคนตาบอดฯ จัดโครงการ หนังสือเสียง ส่องทางสร้างฝัน

ให้น้องในโลกมืด” เปิดเวทีให้คนไทยรุ่นใหม่และผู้มีจิตอาสา ทำกิจกรรมเอื้ออาทรต่อ

ผู้ที่มีข้อจำกัดทางสายตา ได้ก้าวเดินไปพร้อมกับคนทั่วไป เพื่อความเสมอภาคในสังคม

         

          วานนี้ (5 ก.ค.)  คุณหญิงอุไรวรรณ ศิรินุพงศ์ ประธานมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย

ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และคุณอดิศักดิ์ ลิมปรุ่งพัฒนกิจ กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ NBC ผู้ผลิตรายการและข่าว ทางวิทยุเนชั่น ( Nation Radio ) คลื่นข่าวธุรกิจ  FM 90.5 MHz. และคลื่นคนทำงาน  FM 102 MHz. ร่วมเปิดโครงการ หนังสือเสียง ส่องทางสร้างฝันให้น้อง

ในโลกมืด” ที่อาคารเนชั่น 1 ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนม์พรรษา 84 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้า

อยู่หัวฯ ผู้ทรงเป็นแบบอย่างแห่งการเสียสละ และทรงทำทุกอย่างเพื่อปวงชนชาวไทย  

           

         บรรยากาศในงานเป็นไปด้วยความอบอุ่น จากทีมคนข่าวและผู้ประกาศเครือเนชั่น นำโดย  

คุณกนก รัตน์วงศ์สกุล, คุณธีระ ธัญญไพบูลย์, คุณวีณารัตน์ เลาหภคกุล และคุณกฤษณะ ละไล

ที่ร่วมพากย์เสียงหนังสือดีในดวงใจ มาร่วมงาน  นอกจากนี้ ยังได้รับเกียรติจากคนดัง-ผู้มีชื่อเสียง

(Celebrity) อาทิ คุณเนตรปรียา ชุมไชโย หรือครูเคท เป็นตัวแทนคนไทยที่มีจิตอาสา เข้าร่วมเป็นหนึ่งในโครงการ  งานนี้ ผู้เข้าร่วมงาน พากันอิ่มเอมและซาบซึ้งใจ กับการแสดงความสามารถและความน่ารักของน้อง ๆ จากมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ที่ขึ้นร้องเพลงประสานเสียง แทนคำขอบคุณผู้ใหญ่ใจดี  ทำเอาหลายคนถึงกับหลั่งน้ำตา 

                     

ความรู้ที่ไม่ถูกปิดกั้น

หนังสือ(เสียง)สู่โลก “ไซเบอร์” จะต้องถึงมือผู้มีปัญหาทางสายตาทั่วประเทศ

 

ความพิเศษของโครงการนี้ อยู่ที่การเผยแพร่เนื้อหาของหนังสือเสียง ที่นอกจากจะทำผ่านวีซีดีแล้ว ยังสามารถคลิกฟัง ได้ที่เว็บไซต์ http://www.nationradio.co.th เพื่อให้ผู้พิการทางสายตา บุคคลทั่วไป นักเรียน นักศึกษา และผู้ที่ไม่สามารถอ่านหนังสือได้ โหลดฟังได้รวดเร็วและทั่วถึงเสริมศักยภาพทางการเรียนรู้ สร้างความเท่าเทียม

 

หลักเกณฑ์การคัดเลือกหนังสือ แบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่ 1)หนังสือพระราชนิพนธ์ และหนังสือเพื่อเทิดพระเกียรติในหลวง ของผู้ถวายงานใกล้ชิดและบุคคลอื่น ๆ  2)หนังสือดีในดวงใจ ที่เป็นแรงบันดาลใจให้ทำความดี และนำมาซึ่งความสำเร็จ ของผู้พากย์เสียงเครือเนชั่น  3)หนังสือที่อยู่ในความสนใจของน้อง ๆ และบุคคลทั่วไป   

 

ทั้งนี้ วิทยุเนชั่น จะส่งมอบวีซีดี หนังสือเสียงฯ ให้แก่มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์  ในวันที่ 16 ธันวาคม 2554.

 

นอกจากการบันทึกเสียง หนังสือเสียง แล้ว วิทยุเนชั่น ยังจะจัดประกวดเรียงความหรือเรื่องสั้น
ในหัวข้อ
พ่อของฉัน เรื่องที่ผ่านการพิจารณา นอกจากจะได้รับเงินรางวัลและของที่ระลึกแล้ว ยังจะนำมาจัดทำเป็นหนังสือเสียง เผยแพร่เป็นวิทยาทานด้วย

 

แบ่งการประกวดออกเป็น 3 ประเภท คือ

-          นักเรียนระดับประถมศึกษา       

-          นักเรียนระดับมัธยมศึกษา

-          นักศึกษาระดับอุดมศึกษา และประชาชนทั่วไป

              เงินรางวัลในแต่ละประเภท แบ่งเป็น 3 รางวัล ๆ ละ 5,000 บาท  3,000 บาท  และ 2,000 บาท

กำหนดส่งผลงาน  วันที่ 1 กันยายน 30 พฤศจิกายน 2554   และประกาศผล  วันที่ 6 ธันวาคม 2554

 สำหรับผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ ติดต่อสอบถามได้ที่ 02-338-3681-2

 

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : ลักขณา สุริยงค์

02-338-3613 / 081-622-7877

Back to top