NBC's Investor News

วิทยุเนชั่น เปิดโครงการ หนังสือเสียง ส่องทางสร้างฝันให้น้องในโลกมืด

วิทยุเนชั่น และมูลนิธิช่วยคนตาบอดฯ

ร่วมส่องสว่างโลกความรู้ จัดโครงการหนังสือเสียง เพื่อผู้พิการทางสายตา

 

วิทยุเนชั่น จับมือมูลนิธิช่วยคนตาบอดฯ จัดโครงการ หนังสือเสียง ส่องทางสร้างฝัน

ให้น้องในโลกมืด” เปิดเวทีให้คนไทยรุ่นใหม่และผู้มีจิตอาสา ทำกิจกรรมเอื้ออาทรต่อผู้ที่มีข้อจำกัดทางสายตา ได้ก้าวเดินไปพร้อมกับคนทั่วไป เพื่อความเสมอภาคในสังคม

         

          วานนี้ (5 ก.ค.)  คุณหญิงอุไรวรรณ ศิรินุพงศ์ ประธานมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย

ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และคุณอดิศักดิ์ ลิมปรุ่งพัฒนกิจ กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ NBC ผู้ผลิตรายการและข่าว ทางวิทยุเนชั่น ( Nation Radio ) คลื่นข่าวธุรกิจ  FM 90.5 MHz. และคลื่นคนทำงาน  FM 102 MHz. ร่วมเปิดโครงการ หนังสือเสียง ส่องทางสร้างฝันให้น้อง

ในโลกมืด” ที่อาคารเนชั่น 1 ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนม์พรรษา 84 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้า

อยู่หัวฯ ผู้ทรงเป็นแบบอย่างแห่งการเสียสละ และทรงทำทุกอย่างเพื่อปวงชนชาวไทย จึงสมควรที่คนไทยจะดูแลซึ่งกันและกัน ไม่ทอดทิ้งกัน

           

บรรยากาศในงานเป็นไปด้วยความอบอุ่น จากทีมคนข่าวและผู้ประกาศเครือเนชั่น นำโดย คุณสุทธิชัย หยุ่น  คุณกนก รัตน์วงศ์สกุล, คุณอรัญญา ชัยคาม, คุณกิตติพัฒน์ ศรีหิรัญกุล  และคู่สามีภรรยา ดร.วิทย์ สิทธิเวคิน ที่ควงคู่ คุณวีณารัตน์ เลาหภคกุล ร่วมพากย์เสียงหนังสือดีในดวงใจ  นอกจากนี้ ยังได้รับเกียรติจากเหล่าคนดัง ผู้มีชื่อเสียง (Celebrity) อาทิ ม.ร.ว.เฉลิมชาตรี ยุคล หรือคุณชายอดัม และคุณเนตรปรียา ชุมไชโย หรือครูเคท เป็นตัวแทนคนไทยที่มีจิตอาสา เข้าร่วมเป็นหนึ่งในโครงการ  ผู้เข้าร่วมงานยังได้ชมความสามารถและความน่ารักของน้อง ๆ จากมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ ที่แสดงบนเวที สร้างความอิ่มเอมใจด้วย

 

ความรู้ที่ไม่ถูกปิดกั้น

หนังสือ(เสียง)สู่โลก “ไซเบอร์”

จะต้องถึงมือผู้มีปัญหาทางสายตาทั่วประเทศ

 

ความพิเศษของโครงการนี้ อยู่ที่การเผยแพร่เนื้อหาของหนังสือเสียง ที่นอกจากจะทำผ่านวีซีดี เพื่อสนับสนุนห้องสมุดคนตาบอด และผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติ ที่จะกระจายส่งไปตามห้องสมุดต่าง ๆ ในต่างจังหวัดแล้ว ยังสามารถคลิกฟัง ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตที่ http://www.nationradio.co.th เพื่อให้ผู้พิการทางสายตา บุคคลทั่วไป นักเรียน นักศึกษา และผู้ที่ไม่สามารถอ่านหนังสือได้ อาทิ ผู้ไม่รู้หนังสือ  ผู้ป่วยในโรงพยาบาล และผู้สูงอายุ เข้ามาโหลดฟังได้รวดเร็วและทั่วถึง ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหน เป็นการเสริมศักยภาพทางการเรียนรู้ ให้แก่บุคคลเหล่านี้ ด้วยความรู้ไม่หยุดนิ่ง การนำความรู้ ความบันเทิง เพื่อเข้าถึงผู้พิการทางสายตา และผู้ที่ไม่สามารถได้ด้วยตัวเอง จึงต้องได้รับความร่วมมือจากส่วนต่าง ๆ ของสังคม

 

สำหรับหลักเกณฑ์การคัดเลือกหนังสือ แบ่งตามประเภทหนังสือ 3 ประเภท ได้แก่ 1)หนังสือพระ-ราชนิพนธ์ และหนังสือเพื่อเทิดพระเกียรติในหลวง ของผู้ถวายงานใกล้ชิดและบุคคลอื่น ๆ  2)หนังสือดีในดวงใจ ที่เป็นแรงบันดาลใจให้ทำความดี และนำมาซึ่งความสำเร็จ ของผู้พากย์เสียงเครือเนชั่น  3)หนังสือ
ที่อยู่ในความสนใจของบุคคลทั่วไป

ระยะเวลาการดำเนินโครงการ : วันที่ 5 กรกฎาคม 2554 16 ธันวาคม 2554

    

เปิดพื้นที่ ให้แฟนๆ วิทยุเนชั่น

และพันธมิตรองค์กรธุรกิจ

ทำดี ถวาย “พ่อหลวง”

 

กิจกรรมโครงการ หนังสือเสียง ส่องทางสร้างฝันให้น้องในโลกมืด” ยังเปิดโอกาสให้ผู้ฟังวิทยุเนชั่น และแฟนตัวยงของสื่อในเครือ ทั้งโทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ บุคคลทั่วไป รวมถึงพันธมิตรธุรกิจ ร่วมทำความดีเพื่อพ่อ ในช่วงที่ 2 ของโครงการ ด้วยการจัดประกวดเรียงความหรือเรื่องสั้น ในหัวข้อพ่อของฉัน  ซึ่งจะ

มีคณะกรรมการคัดเลือกผลงาน เรื่องที่ผ่านการพิจารณา นอกจากจะได้รับเงินรางวัลและของที่ระลึกแล้ว ยังจะนำมาจัดทำเป็นหนังสือเสียง เผยแพร่เป็นวิทยาทาน ต่อไป

 

แบ่งการประกวดออกเป็น 3 ประเภท คือ

-          นักเรียนระดับประถมศึกษา       

-          นักเรียนระดับมัธยมศึกษา

-          นักศึกษาระดับอุดมศึกษา และประชาชนทั่วไป

              เงินรางวัลในแต่ละประเภท แบ่งเป็น 3 รางวัล ๆ ละ 5,000 บาท  3,000 บาท  และ 2,000 บาท

 

ระยะเวลาส่งผลงาน   :  วันที่ 1 กันยายน 30 พฤศจิกายน 2554  

ประกาศผล   :               วันที่ 6 ธันวาคม 2554

Back to top