NBC's Investor News

แมงโก้ทีวี จับมือเอ็ม.เอส.เอส เคเบิลทีวี ม.รังสิต เปิดอบรม ?ผู้ประกาศข่าวสายพันธุ์ใหม่?

แมงโก้ทีวี จับมือ  เอ็ม.เอส.เอส เคเบิลทีวี ม. รังสิต เปิดอบรม “ผู้ประกาศข่าวสายพันธุ์ใหม่” เวทีเติมเต็มประสบการณ์ สำหรับนักศึกษา โดยบุคคลากรคุณภาพจาก เนชั่น แชนแนล  แมงโก้ทีวี และกูรูด้านสื่อสารมวลชน  หลักสูตร 3 วันเต็ม 7-9 เมษายน นี้  ที่ มหาวิทยาลัยรังสิต

 

 นายอดิศักดิ์ ลิมปรุ่งพัฒนกิจ กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)  หรือ NBC  นายณัฏฐชัย อักษรดิษฐ ประธานกรรมการบริษัท เอ็ม.เอส.เอส. เคเบิลทีวี นาย วสุ วิสุทธินันท์ ผู้อำนวยการสถานี MSS เคเบิลทีวี  จัดแถลงข่าวการจัดโครงการ “ผู้ประกาศข่าวสายพันธุ์ใหม่” วานนี้ ( 21 มีค. )

 

ทั้งนี้ โครงการ ดังกล่าว เกิดจากผู้บริหารของทั้ง 3 องค์กร เล็งเห็นว่า ปัจจุบันโลกแห่งข่าวสารมีความซับซ้อน  ปริมาณข่าว ข้อมูล มากขึ้นและ เต็มไปด้วยเทคโนโลยี่ที่ช่วยในการทำงานได้มากและเร็วกว่าอดีต  ประกอบกับคู่แข่งของสื่อทีวีมีมากขึ้น ทั้ง สื่อออนไลน์ มือถือ  ฯลฯ เหล่านี้ ทำให้ ผู้ประกาศข่าวต้องปรับบทบาทครั้งใหญ่ เปลี่ยนวิธีการทำงาน จากผู้ประกาศ  ผู้อ่านข่าว ที่จัดเตรียมไว้ ไม่จำเป็นต้องรู้เบื้องลึก เบื้องหลังของข่าว  มาสู่การลงสนามข่าว เพื่อสัมผัสกับข่าว  เหตุการณ์  เรียนรู้ข้อมูลอย่างละเอียด  ทำให้เข้าใจสภาพความเป็นจริงของข่าวได้ถูกต้อง กว้างไกล และลึกซึ้ง มากขึ้น  อันจะนำมาซึ่งการรายงานข่าวได้อย่างชัดเจน  รู้จริง รู้ลึก รู้ทุกข่าวที่อ่านผ่านจอ  ซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่ผู้ชมได้สูงสุด

ดังนั้น เอ็ม.เอส.เอส เคเบิลทีวี  จึงได้ จับมือ กับ บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)  หรือ NBC  เจ้าของ  แมงโก้ทีวี และ มหาวิทยาลัยรังสิต  จัดทำโครงการ “ผู้ประกาศข่าวสายพันธุ์ใหม่” ขึ้น เริ่มอบรมในระหว่างวันที่ 7 – 9 เมษายน 2554 โดยได้รับการสนับสนุนจาก มหาวิทยาลัยรังสิต ในเรื่องสถานที่พัก  ตลอดจน อุปกรณ์ในการอบรมทั้งหมด  

ในครั้งนี้ จะเปิดรับนักศึกษาผู้เข้าอบรมเป็นจำนวน 40 คน โดยเริ่มรับสมัครตั้งแต่วันที่ 8 – 28 มีนาคม 2554  รายละเอียด  วิธีการรับสมัคร และข้อมูลต่างๆ รวมถึง การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิในการเข้าอบรม ( 30 มีนาคม )  สามารถเข้าไปดูได้ทางเว็บไซต์ www.mangotv.tv/mojo หรือ โทร 02-338 3600

Back to top