NBC's Investor News

MANGOTV จัดแคมเปญ “ดู MANGOTV ลุ้นฟรี มือถือ สมาร์ทโฟน”

คุณรัฐวิทย์ อธิโมกข์โยธิน BF เคเบิลทีวี บุรีรัมย์

จากที่ บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้มอบสิทธิ์ในการเผยแพร่ช่อง MANGOTV แก่บริษัท เคเบิลทีวี ทั่วประเทศ เริ่มตั้งแต่เดือน กรกฏาคม 2553 ที่ผ่านมานั้น ซึ่ง MANGOTV ดำเนินการจัดกิจกรรมทางการตลาด อย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มการรับรู้ของผู้ชม และขยายฐานผู้ชมของช่องแมงโก้ทีวี ในระบบเคเบิลทีวี นั้น

                โดย ในเดือนพฤศจิกายน ที่ผ่านมา MANGOTV ได้จัดแคมเปญ “ดู MANGOTV ลุ้นฟรี มือถือ สมาร์ทโฟน” ซึ่งเป็นกิจกรรมร่วมกันระหว่าง บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้งฯ และพันธมิตรเคเบิลทีวี เพื่อประโยชน์ในการประชาสัมพันธ์ บริษัทเคเบิลทีวีต่างๆ ที่นำช่องรายการแมงโก้ทีวีออกอากาศให้บริการแก่สมาชิก และเป็นช่องทางหนึ่งในการเผยแพร่ช่องแมงโก้ทีวี มุ่งสู่เป้าหมายในการทำการตลาดกับผู้ชม ครอบคลุมทั่วทุกภูมิภาค

แคมเปญ “ดู MANGOTV ลุ้นฟรี มือถือ สมาร์ทโฟน” ให้สิทธิ์เฉพาะผู้ชมแมงโก้ทีวีผ่านเคเบิลทีวีเท่านั้น แจกโทรศัพท์มือถือ Wellcom Smart phone รุ่น W3338 จำนวน 10 เครื่อง ได้รับความสนใจจากผู้ชมเป็นจำนวนมาก

และนี่คือ 10 รายชื่อผู้โชคดีได้รับรางวัลโทรศัพท์มือถือจากแคมเปญ “ดู MANGOTV ลุ้นฟรี มือถือ สมาร์ทโฟน”  ซึ่งรับมอบรางวัลเรียบร้อยแล้ว แมงโก้ทีวี ขอแสดงความยินดีด้วยครับ

1             คุณ          วรรณภาพร              เมฆพัฒน์                สมาชิก    MSS เคเบิลทีวี     สาขา       ปทุมธานี

2              คุณ          มนัส                        พรหมสกุล              สมาชิก    MSS เคเบิลทีวี     สาขา       นนทบุรี

3           คุณ          โอปอร์                     วีระพันธ์                 สมาชิก    MSS เคเบิลทีวี    สาขา       พิษณุโลก

4              คุณ          มณีรัตน์                   ฮุนตระกุล               สมาชิก    HIT  เคเบิลทีวี     สาขา       กรุงเทพฯ

5              คุณ          รัฐวิทย์                     อธิโมกข์โยธิน        สมาชิก    BF เคเบิลทีวี       สาขา       บุรีรัมย์

6              คุณ          ปุณณดา                   ศิริปุณย์                   สมาชิก    BF เคเบิลทีวี       สาขา       บุรีรัมย์

7              คุณ          กนกพล                   จอมทอง                  สมาชิก    บ้านเป็ด เคเบิลทีวี   สาขา       ขอนแก่น

8              คุณ          วลัยพรณ์                 นลจรัส                    สมาชิก    นครนายกเคเบิล     จังหวัด    นครนายก

9              คุณ          กรองทอง                ตั้งพุทธรักษ์             สมาชิก    โฮมเคเบิลทีวี          สาขา       อุดรราชธานี

10            คุณ          สุนทร                      วิเชียนศรี                 สมาชิก    กมลเคเบิลทีวี          จังหวัด    ร้อยเอ็ด

Back to top