NBC's Investor News

Mango tv ร่วมสนับสนุนการจัดงาน Business Fair 2010

Mango tv ร่วมสนับสนุนการจัดงานแข่งขันทำอาหารภายในงาน Business Fair 2010 ที่ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

 

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จัดงาน Business Fair 2010 จัดพื้นที่ให้นักศึกษาได้ร่วมทำกิจกรรมขายสินค้า เพื่อเป็นเวทีให้นักศึกษาได้เรียนรู้การวิเคราะห์ตลาด วางแผน และทำธุรกิจจากประสบการณ์จริง

Mango TV สนับสนุนทุนการศึกษาให้กับทีมนักศึกษาที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ จากการแข่งขันทำอาหารภายในงาน โดยในปีนี้ แชมป์เป็นของ สถาบันสันติราษฎร์บริหารธุรกิจ ได้รับทุนการศึกษาจำนวน 3,000 บาท เมื่อวันพุธที่ 8 กันยายน 2553 ที่ผ่านมา

Back to top