NBC's Investor News

เนชั่นทีวี จับมือพันธมิตรภาครัฐ เอกชน ร่วมจัดสัมมนาเดินสายลงพื้นที่ 10 เขตเศรษฐกิจพิเศษ โอกาสทองสู่AEC

“เนชั่นทีวี”จับมือพันธมิตรภาครัฐ-เอกชน  ร่วมจัดสัมมนาเดินสายลงพื้นที่ 10 เขตเศรษฐกิจพิเศษ  โอกาสทองสู่AEC   ยกระดับการค้าและการลงทุน  ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ 

นายอดิศักดิ์ ลิมปรุ่งพัฒนกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร    บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)    กล่าวว่า การจัดงานสัมมนาดังกล่าวจะเป็นการลงพื้นที่ในเชิงลึก  และมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาร่วมชี้แจงแนวทางขับเคลื่อนเศรษฐกิจ พร้อมทั้งมุมมองข้อเสนอแนะจากภาคเอกชน  รวมถึงตัวแทนจากองค์กรภาครัฐและเอกชนจากประเทศเพื่อนบ้านรวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆ     ซึ่งงานสัมมนาครั้งแรกจะเริ่มต้น ในวันที่ 11กุมภาพันธ์ 2559   ที่กรุงเทพฯ   โดยมีนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี  ให้เกียรติมาเป็นองค์ปฐกถา  พร้อมด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์,  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม  

หลังจากนั้น ก็จะเดินสายจัดสัมมนาลงไปในพื้นที่เขตเศรษฐกิจต่างๆ  อีก10ครั้ง ตลอดทั้งปี 2559  ได้แก่  ที่จังหวัดตากในวันที่ 11มีนาคม 59, จังหวัดสระแก้วในวันที่ 25 มีนาคม 59, จังหวัดมุกดาหารในวันที่13 พฤษภาคม 59, จังหวัดสงขลาในวันที่ 27 พฤษภาคม 59,  จังหวัดนครพนมในวันที่  10 มิถุนายน 59, จังหวัดตราดในวันที่ 24 มิถุนายน  59, ในจังหวัดเชียงรายจัดขึ้นในวันที่15 กรกฎาคม 59, จังหวัดหนองคายจัดขึ้นในวันที่ 29 กรกฎาคม 59,จังหวัดกาญจนบุรีจัดขึ้นในวันที่ 19สิงหาคม  59  และปิดท้ายที่จังหวัดนราธิวาสในวันที่  2 กันยายน 59  ซึ่งผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่ www.nationtv.tv/economy-seminar   ซึ่งผมเชื่อว่าการสัมมนา ทั้ง 11 ครั้ง จะช่วยส่งเสริมให้นโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ สามารถขับเคลื่อนได้จริง

              นายอดุลย์  โชตินิสากรณ์   รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ  กระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า  การจัดตั้ง 10 เขตเศรษฐกิจพิเศษ จะทำให้ไทยได้รับประโยชน์จากแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้าน และการจัดการสินค้าเกษตร  อาทิ  ข้าวโพด  มันสำปะหลัง นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้เกิดการลงทุนด้านโลจิสติกส์ และ คลังสินค้าเพื่อแปรรูปส่งออกไปยังประเทศเพื่อนบ้าน  ซึ่งที่ผ่านมาบทบาทของกรมการค้าต่างประเทศดูแลการค้าชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้านอยู่แล้ว  ซึ่งการจัดสัมมนาดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการ และนักลงทุนตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

หม่อมหลวง รดีเทพ เทวกุล รองผู้อำนวยการ สำนักงานสื่อสารองค์กร บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)กล่าวว่า เป็นโอกาสสำคัญของประเทศ ในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ขณะเดียวกันจะเชื่อว่าเป็นโอกาสสำคัญของภาคธุรกิจไทยในการที่จะแข่งขันในต่างประเทศ โดยเฉพาะในตลาดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน( AEC ) ซึ่งได้เปิดอย่างเป็นทางการช่วงต้นปีที่ผ่านมา  โดยจะทำให้ตลาดของภาคธุรกิจมีขนาดใหญ่มากขึ้นมากกว่าที่จะจำกัดอยู่แค่ในประเทศไทย     ทั้งนี้ในเชิงยุทธศาสตร์ของบริษัทไทยเบฟ มีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายและมีศักยภาพมากพอที่จะแข่งขันได้ดี  รวมถึงยังมีแผนชัดเจน ในการรุกตลาด AEC และตลาดโลก ทั้งด้านการลงทุน การจัดจำหน่าย และการกระจายสินค้า 

               ด้านอัครนันท์ ฐิตสิริวิทย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด(มหาชน)   กล่าวถึงบทบาทของธนาคารให้ความสำคัญกับการค้าระหว่างประเทศเพื่อนบ้าน  และการสนับสนุนธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(SMEs) ของไทย ซึ่งสะท้อนได้จากการปริมาณการทำธุรกรรมทางการเงินของลูกค้าธนาคารกสิกรไทยที่ทำธุรกิจตามแนวชายแดนเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ดังนั้นหลังจากที่รัฐบาลมีการประกาศนโยบายชัดเจนจะพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ  

ธนาคารจึงได้เร่งพัฒนาสาขาในพื้นที่ดังกล่าว  ล่าสุด ได้นำร่องเปิดศูนย์บริการลูกค้าชายแดนขึ้นที่ อ. แม่สอด จังหวัดตาก เป็นที่แรก  พร้อมทั้งให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการที่สนใจในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มระบบเทคโนโลยีทางการเงินให้ทันสมัยและเพื่อให้ลูกค้าสามารถทำธุรกรรมการเงินได้อย่างสะดวกรวดเร็วขึ้น  รวมทั้งยังพัฒนาพนักงานเพื่อให้สามารถสื่อสารบริการกับลูกค้านานาชาติที่จะเข้ามาลงทุนในพื้นที่เขตเศรษฐกิจได้

นางวรรธนา มงคลศรี รองกรรมการผู้จัดการธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย(EXIM Bank)     กล่าวว่า  ธนาคารพร้อมสนับสนุนผู้ประกอบการเอสเอ็มอีให้เติบโตอย่างมั่นคง  และเพื่อส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ  จึงได้ออกแพคเกจสินเชื่อเพื่อการลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ  และในนิคมอุตสาหกรรมขึ้น  โดยเป็นสินเชื่อที่ให้ระยะยาวสูงสุด 15 ปี  อัตราดอกเบี้ยยืดหยุ่น นอกจากนี้ยังให้วงเงินหมุนเวียนเพิ่มเติมแก่ผู้ประกอบการด้วย อย่างไรก็ตามธนาคารยังได้ให้บริการประกันการส่งออกและการสนับสนุนการค้าขายระหว่างไทยกับคู่ค้าใน AEC ด้วยเพื่อช่วยให้ผู้ส่งออกและผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการส่งออกมีสภาพคล่องทางธุรกิจ

ขณะที่ ดร.การดี เลียวไพโรจน์ กรรมการผู้จัดการ C asean กล่าวว่า การจัดสัมมนาครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมสัมมนาจะได้รับความรู้ที่สามารถนำไปปรับใช้ในธุรกิจได้จริง   ซึ่งการภาครัฐและเอกชนร่วมมือกันอย่างเข้มแข็งเชื่อว่าจะทำให้เป็นตัวเร่งในการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ ให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มประสิทธิภาพ  ทั้งคลังสินค้า ศูนย์กระจายสินค้า บริการด้านโลจิสติกส์ เป็นต้น

นายชาคริต  ดิเรกวัฒนชัย  รองประธานกรรมการแผนกสื่อสารองค์กรและความยั่งยืน   เทสโก้ โลตัส กล่าวว่า การร่วมสนับสนุนการจัดสัมมนาระดับชาติครั้งนี้จะสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับคนในพื้นที่ในจังหวัดที่ตั้งของ 10เขตเศรษฐกิจพิเศษ รวมถึงประชาชนในประเทศเพื่อนบ้านเนื่องจากเทสโก้โลตัส มีสาขาให้บริการอยู่ใน 10 จังหวัดที่จัดสัมมนาดังกล่าว โดยเชื่อว่าหลังจากนี้จะเกิดความตื่นตัวในการที่จะมีส่วนร่วมกับเขตเศรษฐกิจพิเศษในทางหนึ่งทางใดต่อไป   

อย่างไรก็ตาม  ในส่วนของเครือสหพัฒน์    ในฐานะที่เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคของคนไทยด้วยผลิตภัณฑ์ที่ใช้กันอยู่ในทุกครัวเรือนของไทย  และ ยังได้รับความนิยมอย่างสูงในประเทศเพื่อนบ้านมาอย่างยาวนาน ได้ให้การสนับสนุนงานสัมมนาครั้งนี้ด้วย  

ฝ่ายกลยุท์-สื่อสารองค์การ และซีเอสอาร์ NBC : 02-338-3600

 

Back to top