NBC's Investor News

เนชั่นทีวีชวนปั่น ปากน้ำประแส จังหวัดระยอง

8 พ.ย.58 : เนชั่นทีวีชวนปั่น ปากน้ำประแส - จังหวัดระยอง และ เทศบาลตำบลปากน้ำประแส ร่วมกับ เนชั่นทีวี  จัดกิจกรรม “ Nation Bike ระยอง ปั่นท่องส่องปากน้ำประแส” ชมทุ่งโปรงทอง แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติเชิงอนุรักษ์ สัมผัสวิถีชีวิตชาวเรือ ตลอดระยะทาง 35 ก.ม. โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน โดยมีนักปั่นจากในและนอกพื้นที่เข้าร่วมปั่น กว่า 1,500 คน

Back to top