NBC's Investor News

MANGO TV มอบสิทธิ์การเผยแพร่ช่องแด่สมาคมเคเบิ้ลทีวีแห่งประเทศไทย

อดิศักดิ์ ลิมปรุ่งพัฒนกิจ กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท เนชั่นบรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน) เข้ามอบสิทธิ์ในการเผยแพร่ช่อง Mango TV "สายพันธุ์ความบันเทิงรสชาติใหม่"ให้แด่นายเกษม อินทร์แก้ว นายกสมาคมเคเบิลทีวีแห่งประเทศไทย

 


ท่านที่รับชมโทรทัศน์ผ่านเคเบิลทีวี หากไม่มีช่อง mangotv สามารถโทรแจ้งกับผู้ให้บริการเคเบิลทีวีของท่าน เพื่อจูนรับสัญญาณ เพื่อให้บริการกับท่านต่อไปครับ

Back to top