NBC's Investor News

เนชั่นปั่น 183 ปี ประเพณีกินผัก เสาหลักวัฒนธรรมกะทู้ ภูเก็ต

เนชั่นปั่น “183 ปี ประเพณีกินผัก เสาหลักวัฒนธรรมกะทู้ @ภูเก็ต” : NationBike 2015 ร่วมกับ นายชัยอนันท์ สุทธิกุล นายกเทศมนตรีเมืองกะทู้ จ.ภูเก็ต  จัดกิจกรรมปั่น “183 ปี ประเพณีกินผัก เสาหลักวัฒนธรรมกะทู้ ภูเก็ต” เพื่อการรณรงค์การปั่น   จ้กรยานอย่างปล่อดภัย Bike safety & share the road และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ประเพณีกินผัก ที่อยู่คู่เมืองมากว่า 183 ปี ในระยะทาง 20 กม.โดยได้รับเกียรติจาก นายสุธี ทองแย้ม รองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานเปิดงาน โดยมีนักปั่นเข้าร่วมปั่นอย่างคึกคักกว่า 1,500 คน

Back to top