NBC's Investor News

เนชั่นชวนปั่น "สามโตน สองล้อ ก่อสุขภาพ? ทุ่งตำเสา จ.สงขลา

ปั่น "สามโตน สองล้อ ก่อสุขภาพ”@ทุ่งตำเสา : 12 ก.ค. Nation Bike Thailand  ร่วมกับ เทศบาล เมืองทุ่งตำเสา จ.สงขลา   โดยนายวิชัย สาสุนีย์ นายกเทศมนตรีเมืองทุ่งตำเสา  ประธาน จัดกิจกรรม ปั่น "สามโตน สองล้อ ก่อสุขภาพ" เพื่อส่งเสริม การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ  น้ำตกโตนงาช้าง, น้ำตกโตนเรือ, น้ำตกโตนปลิว  เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าโตนงาช้าง ทั้งรณรงค์ให้ประชาชน ปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ  ระยะทาง 35 กม. มีนักปั่นกว่า 1,800 คนร่วมปั่นอย่างคึกคัก  โดยได้รับเกียรติจาก นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานเปิดงานในครั้งนี้

Back to top