NBC's Investor News

รายได้NBCไตรมาสแรกโต40%เนชั่นทีวีครบ1ปี ดิจิทัล เรทติ้ง ?พุ่งพรวดเท่าตัว?

ผลประกอบการบริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน) หรือ NBC ไตรมาสแรก เติบโต 40% เทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว มาจากรายได้ช่องเนชั่นทีวี เพิ่มขึ้น 72% ขณะที่ฐานคนดู ล่าสุดเม.ย.เพิ่ม 100% เมื่อเทียบกับ เมย.ปีก่อน ที่เริ่มต้นเข้าสู่ ทีวีดิจิทัล

8 พ.ค.58 นายอดิศักดิ์ ลิมปรุ่งพัฒนกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน) เปิดเผยว่าคณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติผลประกอบการไตรมาสแรกเดือนม.ค.-มี.ค. 2558 ที่มีรายได้โฆษณาและบริการ 181.21 ล้านบาท เพิ่มจากช่วงเดียวกันของปีที่แล้วประมาณ 40%  โดยส่วนใหญ่มาจากการเพิ่มขึ้นของช่องทีวีดิจิทัลเนชั่นทีวี ที่มีรายได้เพิ่มขึ้น 72% เมื่อเทียบกับช่วงไตรมาสแรกปีที่แล้วที่ยังอยู่เฉพาะทีวีดาวเทียมมีรายได้รวม  74.03 ล้านบาท

ในขณะที่ธุรกิจวิทยุ ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจของไทย ทำให้ยอดรายได้ลดลง จาก 5.61 ล้านบาทเเป็น 4.66 ล้านบาท ลดลง 17% ส่วนธุรกิจนิวมีเดียมียอดรายได้ลดลงจาก 41.44 ล้านบาท เหลือ 35.01 ล้านบาท ลดลง 16% ที่มาจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาการขายโฆษณาบางรายการที่บริษัทไม่ได้เป็นตัวแทนขายแล้ว  ซึ่งหากไม่นับรวมจะยังมีอัตราการเติบโตเล็กน้อย

 "ภาวะเศรษฐกิจในไตรมาสแรกที่ซบเซาอย่างมาก ทำให้ภาวะการใช้งบโฆษณา ของบริษัทเอเยนซี่และบริษัทต่างๆ ใช้นโยบายจำกัดและควบคุมค่อนข้างมาก แต่รายได้ของช่องเนชั่นทีวีกลับเพิ่มขึ้นถึง 72% แสดงให้เห็นความเชื่อมั่นของผู้ลงโฆษณา" นายอดิศักดิ์กล่าวและว่าจำนวนผู้ชมช่องเนชั่นทีวีในไตรมาสแรกปีนี้ ที่อยู่ในแพลทฟอร์มทีวีดิจิทัล เพิ่มขึ้นมากกว่า 70-80%เมื่อเทียบกับไตรมาสแรกของปีที่แล้วที่ช่องเนชั่นทีวีอยู่เฉพาะแพลทฟอร์มทีวีดาวเทียม และในเดือนเม.ย.ที่ครบรอบ 1 ปีของการออกอากาศในระบบทีวีดิจิทัล ช่องเนชั่นทีวีมีคนดูเพิ่มขึ้นถึง 100%

อย่างไรก็ตามผลประกอบการกำไรสุทธิยังไม่น่าพอใจ แม้เพิ่มขึ้น 14%แต่ยังเป็นตัวเลขที่ต่ำเพราะต้นทุนของการประกอบกิจการทีวีดิจิทัลได้เพิ่มขึ้นมาก เฉพาะช่องเนชั่นทีวีมีค่าใช้จ่ายเป็นเงินค่าใบอนุญาต ที่ตัดเป็นค่าใช้จ่ายรายปีเท่ากันและค่าโครงข่ายที่ต้องจ่ายเกือบเต็มพื้นที่ รวมกันเดือนละประมาณ 12-13 ล้านบาท เมื่อเทียบกับไตรมาสแรกของปีที่แล้วที่ยังไม่มีค่าใช้จ่ายส่วนนี้  ทำให้ให้ค่าใช้จ่ายของ

บริษัทในไตรมาสแรก 183.74 ล้านบาท เพิ่มขึ้นประมาณ 38% ส่วนใหญ่มาจากต้นทุนทีวีดิจิทัล  ในขณะที่ค่าใช้จ่ายในกาารขายและบริหารยังใกล้เคียงกับปีก่อน  เนื่องจากบริษัทมีนโยบายควบคุมค่าใช้จ่ายอย่างต่อเนื่อง

"หลังจากนี้แล้วต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการประกอบการของบริษัทจะอยู่ในสภาวะปกติ สามารถควบคุมได้ ในขณะที่รายได้โฆษณาตั้งแต่ไตรมาสที่ 2 เป็นต้นไป เชื่อมั่นว่าจะไม่น้อยกว่าไตรมาสแรกที่เป็นภาวะที่บริษัทต่างๆยังไม่ได้ใช้งบโฆษณา"นายอดิศักดิ์กล่าวอย่างเชื่อมั่นว่าผลประกอบการของบริษัทในไตรมาสต่อๆไปจะดีขึ้นกว่าไตรมาสแรก เมื่อดูจากเรทติ้งและจำนวนคนดูของช่องเนชั่นทีวีที่มีแนวโน้มสูงขึ้นตั้งแต่เดือนม.ค.  ซึ่งเป็นไปตามการครอบคลุมพื้นที่โครงข่ายของทีวีดิจิทัลที่ในไตรมาสที่ 3 น่าจะครอบคลุมเกือบ 100% ของพื้นที่ทั่วประเทศ

ในไตรมาสแรกเมื่อแบ่งช่องทางรายได้จากธุรกิจหลักของบริษัทจะเห็นว่าธุรกิจทีวีดิจิทัลทำรายได้มากที่สุด ประมาณ 70% เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีที่แล้วที่ยังอยู่เฉพาะทีวีดาวเทียมมีสัดส่วนรายได้ 57 % รองลงมาธุรกิจนิวมีเดียมีส่วนแบ่งรายได้ 19% ลดลงมาจาก 32 % ซึ่งในไตรมาสที่สองน่าจะปรับตัวดีขึ้นอย่างมีนับสำคัญ อันดับต่อๆมาเป็นธุรกิจวิทยุและธุรกิจกรรมกิรรมพิเศษ

"บริษัทกำลังเตรียมแผนการปรับผังรายการครั้งใหญ่ ในเดือน มิ.ย.นี้ ซึ่งเป็นเดือนครบรอบ 15 ปีของช่องเนชั่นทีวี โดยจะเพิ่มรายการประเภทวาไรตี้ เพื่อเจาะฐานผู้ชมในต่างจังหวัดมากขึ้น และเป็นการขยายฐานคนดูให้กว้างขึ้นอีกด้วย "นายอดิศักดิ์กล่าว

ฝ่ายสื่อสารองค์ NBC : 02-338-3600

Back to top