NBC's Investor News

เนชั่น ไบค์ ไทยแลนด์ ครั้งที่ 3 "น่านเขียวทั้งเมือง

เนชั่น ไบค์ ไทยแลนด์ ครั้งที่ 3 "ปั่นรักษ์…ป่าน่าน" ผู้ร่วมงานคับคั่งกว่า 1,000 คน "บัณฑูร" เผยเหมาะแก่การปั่น ส่งเสริมสุขภาพอนุรักษ์ธรรมชาติ "สุทธิชัย หยุ่น" ยันหากรวมพลัง สามารถสร้างสรรค์สิ่งดีได้ พร้อมชู "น่านโมเดล"

เมื่อเวลา 07.00 น. วันที่ 1 กุมภาพันธ์ ที่บริเวณลานพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน อ.เมือง จ.น่าน นายบัณฑูร ล่ำซำ ประธานกรรมการธนาคารกสิกรไทย ร่วมกับ นายสุทธิชัย หยุ่น ประธานเครือเนชั่น นายอุกฤษ พึ่งโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน และนายอดิศักดิ์ ลิมปรุ่งพัฒนกิจ กรรมการผู้อำนวยการบริษัทเนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ร่วมกันจัดกิจกรรม "ปั่นรักษ์…ป่าน่าน" ซึ่งเป็นการรณรงค์ปั่นจักรยาน จากโครงการคนข่าวเนชั่นชวนปั่นจักรยานจากทั่วประเทศ หรือเนชั่น ไบค์ ไทยแลนด์ ครั้งที่ 3 โดยมีผู้ประกาศชื่อดัง เช่น นายกนก รัตน์วงศ์สกุล นายธีระ ธัญไพบูลย์ นำทีม

นอกจากนี้ยังมีการรณรงค์ปลูกป่าในบริเวณริมถนนเป็นกว่า 20 ต้น โดยเป็นความร่วมมือระหว่างจังหวัดน่าน ธนาคารกสิกรไทย และบริษัทเนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานและปลูกป่ากว่า 1,000 คน ซึ่งทุกคนที่มาร่วมงานต่างใส่เสื้อสีเขียว สกรีนเป็นรูปคนปั่นจักรยาน ซึ่งเป็นเสื้อปั่นจักรยานรุ่นพิเศษจากธนาคารกสิกรไทย มีจำนวนจำกัด ที่มีเฉพาะในงานปั่นรักษ์ ป่าน่านเท่านั้น

นายอุกฤษ กล่าวว่า กิจกรรมเนชั่น ไบค์ ไทยแลนด์ ครั้งที่ 3 ที่ จ.น่าน ครั้งนี้ เป็นการปั่นรักษ์ป่าน่าน โดยความร่วมมือของธนาคารกสิกรไทย เครือเนชั่น และหน่วยงานราชการของจังหวัดน่าน เป็นการสานฝันให้ประชาชน จ.น่าน มีการใช้รถจักรยานเพิ่มมากขึ้น รวมถึงเป็นการส่งเสริมให้มีเส้นทางรถจักรยานเกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม อีกทั้งกิจกรรมการปั่นจักรยานครั้งนี้ มีกิจกรรมปลูกป่า สอดคล้องตามนโยบายของจังหวัดน่านที่เน้นย้ำ การสร้างเมืองน่านน่าอยู่คู่ป่าต้นน้ำ ให้ จ.น่าน เป็นตำนาน เมืองแห่งขุนเขาเมืองเก่าที่มีชีวิต สืบต่อไป

นายบัณฑูร กล่าวว่า กิจกรรมการเนชั่น ไบค์ ไทยแลนด์ครั้งนี้ ที่ จ.น่าน เกิดขึ้นได้โดยความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน โดยเน้นย้ำให้มีจุดเด่นของกิจกรรม คือ ให้เป็นการปั่นรักษ์ป่าน่าน ซึ่งสอดคล้องกับปัจจุบันที่การใช้รถจักรยานได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้น และพื้นที่ของ จ.น่าน ที่มีเส้นทางที่เป็นธรรมชาติและสภาพภูมิอากาศเอื้ออำนวยต่อการใช้รถจักรยานบนท้องถนน 

"กิจกรรมครั้งนี้ ที่มีทั้งการปั่นรถจักรยานและการปลูกต้นไม้ จะเป็นการรณรงค์ให้ประชาชนทั้งในพื้นที่ จ.น่านและทั่วประเทศไทยมีการใช้รถจักรยานให้เพิ่มมากขึ้น อันจะส่งผลดีต่อสุขภาพร่างกาย รวมถึงเป็นการอนุรักษ์ธรรมชาติไปด้วย จึงเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนใส่ใจสุขภาพ รวมถึงเพื่อเป็นการรณรงค์ให้ประชาชนในพื้นที่ จ.น่าน และทั่วประเทศไทยให้ใส่ใจดูแลรักษาธรรมชาติ" นายบัณฑูร กล่าว

นายสุทธิชัย กล่าวว่า การปั่นจักรยานที่น่านครั้งนี้ ถือเป็นวันพิเศษ เป็นการร่วมมือจากทุกฝ่าย โดยเฉพาะจังหวัดน่าน ธนาคารกสิกรไทย และคนข่าวชาวเนชั่น เพื่อที่จะมากระตุ้นให้เกิดความตื่นตัวเรื่องการออกกำลังกาย โดยการปั่นจักรยาน ขณะเดียวกันก็มีการช่วยกันปลูกป่า เพื่อที่จะรักษาป่า จ.น่าน เอาไว้ มีการระดมคนในชุมชนทั้งจังหวัด เพื่อประสานกันในทุกด้าน สร้างเมืองน่านให้เป็นเมืองที่น่าอยู่ เป็นเมืองที่มีธรรมชาติและเป็นเมืองที่มีวัฒนธรรมเก่าแก่ และรักษาไว้เป็นตัวอย่าง ดังนั้นถ้าหากทุกฝ่ายในจังหวัดสามารถรวมพลังกันได้ให้ทุกคนในชาติเห็นในวันนี้ จ.น่าน จะเป็นโมเดลสำหรับจังหวัดอื่นๆ ต่อไป 

ประธานเครือเนชั่น กล่าวด้วยว่า จ.น่าน มีความพิเศษตรงที่เป็นเมืองที่เก่าแก่ มีประวัติศาสตร์มาอย่างยาวนาน มีวัดวาอารามที่สวยงานเป็นจำนวนมาก และมีความตื่นตัวทางด้านการร่วมกันรักษาป่าและรักษาธรรมชาติให้คงไว้ เป็นอีกจังหวัดที่จะมีการส่งเสริมการท่องเที่ยว เชิงอนุรักษ์ ทั้งประเพณีวัฒนธรรม และธรรมชาติ สามารถปกปักรักษาความเป็นท้องถิ่นดั้งเดิมเอาไว้ ขณะที่เชิญชวนให้คนทั่วประเทศมาท่องเที่ยวได้ด้วย 

"ในงานปั่นรักษ์ป่าน่านครั้งนี้ จึงถือเป็นโอกาสครั้งสำคัญที่รัฐบาลกับเอกชน รวมทั้งชุมชนท้องถิ่น ร่วมมือกันเพื่อให้เห็นว่า เมื่อรวมพลังกันแล้วสามารถสร้างสรรค์สิ่งดีๆ ได้มากมาย สามารถฟื้นฟูสิ่งที่เคยเป็นมลพิษ ความเสียหายของป่าไม้ที่ถูกทำลาย กลับฟื้นคืนมาได้ รวมทั้งสร้างน่านให้เป็นเมืองที่ทั่วประเทศต้องอิจฉา เป็นน่านโมเดล ต่อไป" นายสุทธิชัย กล่าว

ขณะที่ในส่วนของตัวแทนกลุ่มนักปั่นรุ่นเล็ก ด.ช.กฤตวัฒน์ ว่องวิจริยาณิช นักปั่นอายุ 14 ปี กล่าวว่า กิจกรรมครั้งนี้เป็นกิจกรรมที่ดีมาก เป็นประโยชน์สำหรับทุกคนได้สุขภาพ ได้ออกกำลัง ทั้งยังเป็นการรณรงค์การใช้จักรยาน ลดมลพิษอีกด้วย ตนปั่นเป็นประจำมากว่า 1 ปี สุขภาพร่างกายแข็งแรง ทั้งยังได้รู้จักคนที่ชอบจักยานเหมือนกัน สร้างมิตรภาพและมีสังคมใหม่ๆ ในกลุ่มพันธมิตรนักปั่นด้วยกัน 

"ปัจจุบันชาวน่านเริ่มให้ความสนใจการปั่นจักรยานกันมาก แต่ยังมีปัญหาคือ เส้นทางถนนบางแห่งยังไม่เรียบ มีลักษณะเป็นหลุมบ่อ จึงอยากฝากผู้ใหญ่ที่มีอำนาจรับผิดชอบ หากจะสร้างให้เมืองน่านเป็นเมืองจักรยานก็ควรเริ่มจากการปรับปรุงพื้นผิวถนนให้เหมาะกับการปั่นมากยิ่งขึ้น" ด.ช.กฤตวัฒน์ กล่าว

Back to top