NBC's Investor News

เนชั่นทีวี ร่วมกับกลุ่มเคเบิลทีวีเดินหน้า โครงการ Local News Room

เนชั่นทีวี ร่วมกับกลุ่มเคเบิลทีวีเดินหน้า โครงการ "Local News Room" เปิดอบรมการเป็นคนข่าวยุคดิจิทัล ให้กับนักข่าว ผู้ประกาศระหว่างวันที่ 4-8 สิงหาคม 2557

Back to top