NBC's Investor News

Honda Dream Road ถนนในฝัน...ถนนปลอดอุบัติเหตุ

ฮอนด้า ร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และเนชั่น

จัดโครงการขับขี่ปลอดภัย“Honda Dream Road ถนนในฝัน...ถนนปลอดอุบัติเหตุ”

วันที่ 5 มิถุนายน 2557 บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และบริษัท เนชั่นบรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ร่วมสร้างสรรค์ทศวรรษแห่งความปลอดภัยบนท้องถนน ประกาศจัด โครงการขับขี่ปลอดภัยขึ้นเป็นปีที่ 2 ภายใต้ชื่อ “Honda Dream Road ถนนในฝัน...ถนนปลอดอุบัติเหตุ” เพื่อเปิดอบรมเสริมความรู้ในการขับขี่ปลอดภัย และการเตรียมพร้อมก่อนการเดินทางในช่วงวันหยุดต่อเนื่อง ณ ศูนย์ฝึกขับขี่ปลอดภัยฮอนด้า กรุงเทพฯ และโชว์รูมพร้อมศูนย์บริการฮอนด้าที่เข้าร่วมโครงการทั่วประเทศ โดยผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลฮอนด้า 24 ชั่วโมง โทร 02 341 7777 ต่างจังหวัด โทรฟรี 1 800 239 833 เว็บไซต์ www.nationtv.tv/dreamroad หรือเนชั่นทีวี โทร 02 338 3606 และโชว์รูมพร้อมศูนย์บริการฮอนด้าที่เข้าร่วมโครงการทั่วประเทศ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

นายพิทักษ์ พฤทธิสาริกร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารปฏิบัติการบริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “ในฐานะที่ฮอนด้าเป็นผู้นำตลาดรถยนต์นั่งส่วนบุคคลและเป็นแบรนด์ที่ครองใจในด้านความน่าเชื่อถือจากลูกค้าในประเทศไทย เราตระหนักถึงความสำคัญในการสร้างสังคมไทยที่คำนึงถึงความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนอย่างถูกต้องตามกฎจราจร เมื่อปีที่แล้ว ฮอนด้าได้ร่วมมือกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย และเนชั่น บรอดแคสติ้ง ริเริ่มโครงการ “ขับขี่ปลอดภัยในรถคันแรกกับฮอนด้า” replica watches โดยเปิดกว้างสำหรับผู้ที่สนใจทั่วไปโดยไม่จำกัดเฉพาะลูกค้าฮอนด้าเท่านั้น ซึ่งได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดี ต่อมาฮอนด้าจึงได้ขยายการฝึกอบรมครูฝึกไปยังผู้จำหน่ายทั่วประเทศ ซึ่งปัจจุบัน ฮอนด้ามีผู้จำหน่าย 193 ราย และมีครูฝึกที่ผ่านการอบรมแล้วกว่า 350 คน 

ในปีนี้ฮอนด้าได้สานต่อโครงการเป็นปีที่ 2 ภายใต้ชื่อ “Honda Dream Road ถนนในฝัน...ถนนปลอดอุบัติเหตุ” เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมก่อนการเดินทางในช่วงวันหยุดต่อเนื่อง และเสริมสร้างความรู้ในการขับขี่ปลอดภัย ให้กับผู้ใช้รถใช้ถนน โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น ทั้งนี้ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้รับความรู้มากมาย อาทิ การเตรียมพร้อมก่อนการเดินทาง การขับรถอย่างปลอดภัย มารยาทในการขับรถ กฎ และเครื่องหมายจราจร การบำรุงรักษารถยนต์เบื้องต้น การขับรถอย่างประหยัดน้ำมัน เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ”

นายอนุสรณ์ แก้วกังวาล รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กล่าวว่า “ปัจจุบันนี้อัตราการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์ ที่ก่อให้เกิดการบาดเจ็บและการเสียชีวิตยังคงอยู่ในระดับสูง และเพื่อเป็นการสนับสนุนนโยบายภาครัฐ ที่มีการรณรงค์ ให้ปี 2554-2563 เป็นทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน  ทางกรมฯ จึงได้ร่วมกับ ฮอนด้า และเนชั่น จัดโครงการ “Honda Dream Road ถนนในฝัน...ถนนปลอดอุบัติเหตุ” เป็นปีที่ 2 เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงความปลอดภัย และเล็งเห็นถึงความสำคัญของการขับขี่ปลอดภัย รณรงค์ให้ผู้ใช้รถใช้ถนนตระหนักและมีความเข้าใจที่ถูกต้องในการใช้รถในชีวิตประจำวัน ตลอดจนเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการเดินทางในช่วงวันหยุดต่อเนื่อง และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการรณรงค์เพื่อลดอุบัติเหตุบนท้องถนนให้กับสังคมไทย”

นายอดิศักดิ์ ลิมปรุ่งพัฒนกิจ กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ NBC กล่าวว่า “ในฐานะสื่อมวลชน จึงนับเป็นความรับผิดชอบส่วนหนึ่งที่สื่อต้องนำเสนอข่าวสารข้อมูลอันเป็นประโยชน์ต่อสังคม อันเป็นพันธกิจที่เครือเนชั่นดำเนินการมาตลอด ในการมีบทบาทร่วมรับผิดชอบต่อสังคม และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการลดอุบัติเหตุบนท้องถนน เพื่อทำให้ถนนเมืองไทยเป็นถนนในฝันที่ปลอดอุบัติเหตุ สำหรับการจัดโครงการในปีนี้ เนชั่นได้ทำการประชาสัมพันธ์และรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมโครงการผ่านสื่อต่างๆ ในเครือเนชั่น  ไม่ว่าจะเป็นสื่อโทรทัศน์ วิทยุ และสื่อสิ่งพิมพ์ เพื่อเปิดกว้างให้ผู้สนใจทุกท่านได้มีโอกาสสมัครเข้าร่วมการอบรมขับขี่ปลอดภัยในครั้งนี้” 

จากโครงการขับขี่ปลอดภัยในรถคันแรกกับฮอนด้า ที่ทางฮอนด้า ปภ. และเนชั่นได้ร่วมกันจัดในปี 2556 ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้เข้าร่วมโครงการกว่า 2,000 คนทั้ง 10 ครั้งใน 4 ภูมิภาคทั่วประเทศ ในปีนี้ จึงได้มีการจัดโครงการขับขี่ปลอดภัยขึ้นอีกครั้งเป็นปีที่ 2 ภายใต้โครงการ “Honda Dream Road ถนนในฝัน...ถนนปลอดอุบัติเหตุ” โดยมีจัดการอบรมขึ้นทั้งหมด 2 ช่วง ตั้งแต่เดือน มิถุนายน-กรกฎาคม และเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม ณ ศูนย์ขับขี่ปลอดภัยฮอนด้า และโชว์รูมพร้อมศูนย์บริการฮอนด้าที่เข้าร่วมโครงการทั่วประเทศ ซึ่งในครั้งนี้ ได้ตั้งเป้าหมายจำนวนผู้เข้าอบรมไว้ที่ 2,200 คน 

 

Back to top