NBC's Investor News

ต้อนรับคณาจารย์ และคณะนักศึกษาปริญญาโท มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

29 พ.ค. 57 บมจ.เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป ( Now และ Nation TV) ต้อนรับคณาจารย์ และคณะนักศึกษาปริญญาโท มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ คุณนงค์นาถ ห่านวิไล ให้การต้อนรับคณะ เพื่อรับฟังการบรรยายการผลิตข่าวของ เนชั่น ทีวี โดยบรรณาธิการอาวุโส สถานีข่าวเนชั่น ทีวี คุณโดม สุวาวัลย์ และการทำงานโต๊ะข่าว Convergence News Room โดยผู้ช่วยผู้อำนวยการ คุณศุนันทวดี อุทาโย replica watches จากนั้นคณะเข้าเยี่ยมชมการทำงานภายในสตูดิโอ เนชั่น ทีวี บรรยายโดย ผู้อำนวยการฝ่ายเทคนิค คุณยิ่งยศ ขำคม นำคณะเยี่ยมชม

Back to top