NBC's Investor News

NBC คว้ารางวัลดีเด่น ด้านนักลงทุนสัมพันธ์ ประจำปี 2556

20 พ.ย. 56 นงค์นาถ ห่านวิไล ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ บมจ.เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น รับรางวัลดีเด่น ประเภทรางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านนักลงทุนสัมพันธ์ ประจำปี 2556 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และวารสารการเงินธนาคาร โดยนายจรัมพร โชติกเสถียร เป็นผู้มอบรางวัล ภายในพิธีมอบรางวัล SET Awards 2013 ณ โรงละครอักษรา คิง เพาเวอร์ โดยมีหลักเกณฑ์พิจารณา จะดูจากบริษัทจดทะเบียนที่มีความโดดเด่นด้านการดำเนิน กิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์ ซึ่งจะให้ความสำคัญต่อการมีส่วนร่วมของทั้งองค์กร 

ที่น่าสนใจก็คือ การพิจารณารางวัลของบริษัทจดทะเบียนใน SET มีการแบ่งออกเป็น 5 กลุ่มย่อยตามมูลค่าหลักทรัพย์ เพื่อให้บริษัทขนาดเล็กและขนาดใหญ่แยกเวทีสู้กัน ไม่ได้เปรียบเสียเปรียบกัน เพราะวันนี้มูลค่าหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์พุ่งขึ้นไปถึง 12.4 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 10 ปีก่อนกว่าเท่าตัว กติกาต่างๆก็มีการประกาศล่วงหน้าเป็นปี เพื่อให้ทุกบริษัทได้แข่งขันอย่างเท่าเทียมกัน  และเป็นการส่งเสริมให้บริษัทได้ร่วมกันพัฒนาองค์กรในด้านต่างอันจะเป็นประโยชน์ต่อนักลงทุน และประเทศชาติต่อไป

ฝ่ายกลยุทธ์-สื่อสารองค์กรและซีเอสอาร์ NBC : 02-338-3600

Back to top