NBC's Investor News

รวมน้ำใจไทยช่วยผู้ประสบภัยไต้ฝุ่นฟิลิปปินส์

จากเหตุการณ์มหาวาตภัย “พายุไห่เยี่ยน” พัดเข้าสู่ประเทศฟิลิปปินส์   ได้ทำความเสียหายอย่างหนักทั้งต่อชีวิตและทรัพย์สิน ซึ่งขณะนี้ผู้ประสบภัยหลายล้านคนยังรอความช่วยเหลือจากนานาชาติ

เนชั่นกรุ๊ป, เนชั่นทีวี และ Asia News Network (ANN) จึงร่วมกันจัดโครงการเพื่อช่วยเหลือชาวฟิลิปปินส์ โดยเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเงินผ่านบัญชี "รวมน้ำใจไทยช่วยผู้ประสบภัยไต้ฝุ่นฟิลิปปินส์"   Thais unite to provide relief to typhoon-hit Philippines ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)  สาขาบางนา บัญชีกระแสรายวัน เลขที่ 130-3-18424-4  ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2556 หรือบริจาคด้วยตัวเองผ่านรายการพิเศษที่สถานี โทรทัศน์เนชั่นแชนแนล ในวันจันทร์ที่ 18 พฤศจิกายนนี้ เวลา 17.00 – 18.00 น.   

**โดยเงินที่ได้รับจากการบริจาคทั้งหมดจะทำการส่งมอบผ่านสถานทูตฟิลิปปินส์ประจำประเทศไทย  หลังการปิดรับบริจาค**

Back to top