NBC's Investor News

โครงการ คลายหนาวให้น้อง ปี 4

จากสภาพอากาศที่หนาวเย็นในหลายพื้นที่ทางภาคเหนือ และภาคอีสาน ในช่วงเดือน ตุลาคม-มกราคม ของทุกปี บางพื้นที่มีอากาศหนาวลดลง ถึง 1-3 องศา “ภัยหนาว”จึงเป็นภัยเงียบที่คลุกคลามชีวิต เด็กเล็ก และ ผู้สูงอายุประจำทุกปี  

ดังนั้น บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) โดย สถานีข่าว เนชั่น แชนแนล จึงได้จัด โครงการ “คลายหนาวให้น้อง” เพื่อเชื่อมโยงความช่วยเหลือจากสังคมสู่ชุมชน โดยเปิดรับบริจาค เสื้อกันหนาว ผ้าห่ม และเครื่องอุปโภค บริโภค ที่จำเป็นร่วมถึงอุปกรณ์การเรียน การสอน มอบให้โรงเรียน พร้อมจัดกิจกรรมสันทนาการ เพื่อเป็นกำลังใจให้แก่เด็กในชุมชนซึ่งเป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการดำเดินงานได้ด้วยดีจากความช่วยเหลือของประชาชน

สนับสนุนโครงการฯ ติดต่อ ฝ่ายกลยุทธ์-สื่อสารองค์กร และซีเอสอาร์ NBC : 02-338-3600

Back to top