NBC's Investor News

เนชั่นแชนแนล เปิดโอกาสร่วมสานฝัน กับการก้าวสู่การเป็นผู้ประกาศอย่างยืออาชีพ

โครงการสานฝันผู้ประกาศรุ่น10  เป็นโครงการที่เนชั่นชาแนลได้สร้างคนข่าวหน้าจอ มาถึงรุ่นที่10 ที่ทีมข่าวจากเนชั่นชาแนล ได้ถ่ายทอดประสบการณ์การเป็นผู้ประกาศข่าว พีธีกร สไตล์เนชั่นทั้งทฤษฎีและภาคปฏิบัติให้กับผู้เข้าอบรมมามากกว่า 300 คน

 

ค่าอบรม 25,000 บาท / คน 

บวกภาษีมูลค่าเพิ่ม7%รวมเงินที่ต้องโอนทั้งหมด 26,750บาท 

***สมัครได้ ทาง http://www.nationchannel.com/event/2013/sanfunnation10/ 

เงื่อนไขการชำระเงิน 

โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร : ชื่อบัญชี บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง 

คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 

 

 

ธนาคารกรุงเทพ สำนักงานใหญ่ บัญชีกระแสรายวัน เลขที่ 101-3-26629-9 

ธนาคารกสิกรไทย สาขา ซีคอนสแควร์ บัญชีกระแสรายวัน เลขที่ 095-1-03463-0 

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาบางนา-ตราด บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 333-1-02502-8 

ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาชิดลม บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 001-5-785182 

 

*** หมายเหตุ กรุณา FAX ใบโอนเงินและสำเนาบัตรประชาชนมาที่หมายเลข 

โทรสาร 0-2338 -3848 หรือ ส่ง mail : [email protected] 

*** เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป***

Back to top