NBC's Investor News

สื่อเครือเนชั่น จับมือ สสส. จัดโครงการ สงกรานต์ ปลอดภัย ด้วยตัวเรา

20 มี.ค. 56 สื่อเครือเนชั่น จับมือ สสส. จัดโครงการ "สงกรานต์..ปลอดภัย ด้วยตัวเรา" รณรงค์ภาครัฐ-เอกชนให้ความสำคัญกับการสูญเสียที่เกิดจากอุบัติเหตุขับรถเร็ว เมาแล้วขับ

จากข้อมูลขององค์การอนามัยโลก พบว่า ประเทศไทยมีสถิติการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนนติดอันดับ 6 ของโลก ซึ่งมีประมาณการว่า ในแต่ละปีจะมีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุสูงกว่าหมื่นคน เครือข่ายลดอุบัติเหตุ สสส. และสื่อในเครือเนชั่น ทั้งสื่อสิ่งพิมพ์ โทรทัศน์ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของตัวเลขความสูญเสียที่เกิดขึ้น จึงจัดโครงการสงกรานต์ปลอดภัย ด้วยตัวเรา

รศ.ดร.กัณวีร์ กนิษฐ์พงศ์ ผู้จัดการศูนย์วิจัยอุบัติเหตุแห่งประเทศไทย มูลนิธิไทยโร้ดส์ กล่าวว่า ความสูญเสียที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดในช่วงเวลาแห่งการเฉลิมฉลอง สนุกสนาน ซึ่งคงไม่มีใครที่อยากจะเห็นข่าวแบบนี้ และไม่อยากให้คนใกล้ตัวรวมไปถึงตัวเองต้องเป็นเหยื่อ เครือข่ายลดอุบัติเหตุ สสส. และสื่อในเครือเนชั่น จึงร่วมกันจัดโครงการ "สงกรานต์..ปลอดภัย ด้วยตัวเรา" เพื่อรณรงค์ให้ทุกฝ่าย ทั้งภาคประชาชน เอกชน รวมไปถึงภาครัฐ เล็งเห็นความสำคัญของความสูญเสียที่เกิดจากอุบัติเหตุ โดยสื่อในเครือเนชั่นจะร่วมกันรณรงค์เผยแพร่วิธีการดำเนินงานเพื่อสงกรานต์ทุกคนจะเดินทางอย่างปลอดภัย

นายพรหมมินทร์ กัณธิยะ ผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ (สคอ.) กล่าวว่า ข้อมูลจากองค์การอนามัยโลกเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา พบว่า ประเทศไทยติดอันดับ 6 ของโลกของการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนน ซึ่งมีข้อมูลว่า ในแต่ละวันมีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรถึง 25-30 คน เข้าโรงพยาบาล 2,700 คนต่อวัน พิการ 4,000-5,000 คนต่อปี ซึ่งประเมินเป็นมูลค่าความสูญเสียถึง 2 แสนล้านต่อปี โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลปีใหม่ และสงกรานต์ ที่จะเห็นหน่วยงานต่างๆ เฝ้าระวังตัวเลขผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุที่มากกว่าช่วงเวลาปกติ ซึ่งสาเหตุหลักของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเกิดจากการขับรถเร็ว เมาแล้วขับ และไม่ใช้อุปกรณ์นิรภัย

ภก.สงกรานต์ ภาคโชคดี ผอ.สำนักเครือข่ายองค์กรลดเหล้า กล่าวว่า ความร่วมมือที่เกิดขึ้นของเครือข่ายลดอุบัติเหตุ สสส. และสื่อเครือเนชั่น ในโครงการสงกรานต์ปลอดภัย ด้วยตัวเรา เป็นตัวอย่างให้แก่หน่วยงานอื่นๆ ในการรณรงค์เพื่อความปลอดภัยในช่วงสงกรานต์ การร่วมด้วยช่วยกันลดความสูญเสียที่เกิดขึ้นจากอุบัติเหตุ แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดต้องเริ่มจากตัวเรา ขับขี่ไม่ประมาท เมาไม่ขับ เพื่อความปลอดภัยของตัวคุณเอง และเพื่อนร่วมทาง รณรงค์ให้สงกรานต์ปลอดเหล้า เพราะเมาแล้วขับเป็นสาเหตุลำดับต้นๆ ของอุบัติเหตุ ซึ่งภาครัฐเองควรบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง

Back to top