NBC's Investor News

สำนักพิมพ์ Next [email protected] เปิดตัวพ็อคเก็ตบุ๊ค ?ภูมิทัศน์สื่อใหม่"

ผู้แทนมอบกระเช้าจาก นายณฐาภพ แสงรุ่งอรุณ กรรมการ สมาคมโทรทัศน์ดาวเทียม (ประเทศไทย)

ผู้แทนมอบกระเช้าจาก นายเดียว วงตั้งตระกูล Managing Director Gmm Z CO.,LTD

แขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงาน

ประเทศไทย 2013
ภูมิทัศน์สื่อใหม่ Digital Media ทีวีพันช่อง

5 เม.ย. 56 งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 41 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ สำนักพิมพ์ Next [email protected] เปิดตัวพ็อคเก็ตบุ๊ค “ภูมิทัศน์สื่อใหม่ Digital Media ทีวีพันช่อง” ที่เรียบเรียงจาก คอลัมน์  "คิดใหม่วันอาทิตย์" ในหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ เขียนโดยอดิศักดิ์ ลิมปรุ่งพัฒนกิจ  กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ผู้เฝ้าติดตามการเปลี่ยนแปลงในแวดวงวิทยุ-โทรทัศน์-โทรคมนาคม ซึ่งมักถูกฝ่ายการเมืองใช้เป็นอาวุธเพื่อทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคม กระทั่งการก่อตั้ง คณะกรรมการ กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เพื่อกำกับและดูแลการใช้สื่อให้เกิดประสิทธิภาพ และปราศจากการครอบงำทางการเมือง ทิศทางอนาคต ถูกบันทึกไว้ในหนังสือเล่มนี้โดยละเอียด

คอลัมน์"คิดใหม่วันอาทิตย์" เริ่มขึ้นตั้งแต่ กลางเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2544 หลังจาก พ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตร หัวหน้าพรรคไทยรักไทยก้าวมาเป็นนายกรัฐมนตรี โดยชื่อคอลัมน์ได้แรงบันดาลใจ มาจากสโลแกนหาเสียง"คิดใหม่-ทำใหม่"ของพรรคไทยรักไทย เพราะอดิศักดิ์อยากเปิดมุมมองใหม่สะท้อนการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองที่มีสีสันในช่วงเทอมแรกของอดีตนายกรัฐมนตรี

ผลพวงจากความขัดแย้งทางการเมืองที่มีการใช้"โทรทัศน์ดาวเทียม"เป็นเครื่องมือการต่อสู้ที่ทรงพลังซึ่งมี “หลังคาบ้าน” เป็นเดิมพัน อดิศักดิ์จึงแสดงความเห็นผ่านคอลัมน์ดังกล่าว รวมทั้งอธิบายถึงที่มาของกสทช. ที่วันนี้เป็นองค์กรหลักในการดูแลจัดการกับการสื่อสาร และแพร่ภาพ “ภูมิทัศน์สื่อใหม่ Digital Media ทีวีพันช่อง” จะทำให้เห็น"อดีต"เพื่อเป็นรากความคิด ทำให้เกิดความเข้าใจใน"ปัจจุบัน"และอนาคตวิทยุ-โทรทัศน์ของไทยที่มีกระแสการเปลี่ยนผ่านไปสู่ยุคดิจิทัล ทีวี

หนังสือเล่มนี้ จึงขอทำหน้าที่บันทึกประวัติศาสตร์แวดวงวิทยุ-โทรทัศน์-โทรคมนาคมที่กำลังมีการเปลี่ยนแปลง-เปลี่ยนผ่านอย่างรวดเร็วไปสู่ยุคดิจิทัล ทีวี ที่สภาพการผูกขาดน่าจะค่อยๆ คลายตัวลง  เมื่อเกิดผู้เล่นใหม่เข้ามาเล่นบน"สนามดิจิทัลทีวีภาคพื้นดิน"ที่จะถือเป็นสนามการแข่งขันที่พอจะ"เท่าเทียม"กันมากขึ้นระหว่างผู้เล่นรายเก่ากับผู้เล่นรายใหม่ที่ผลประโยชน์จะตกอยู่กับผู้บริโภคและสังคมไทย
ร่วมติดตามการส่งผ่านจากอนาล็อค สู่ยุคดิจิทัล ของวงการ วิทยุ-โทรทัศน์-โทรคมนาคม การสื่อสาร ประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญของประเทศไทยกับหนังสือ “ภูมิทัศน์สื่อใหม่ Digital Media ทีวีพันช่อง”โดย สำนักพิมพ์
[email protected] วางจำหน่ายที่ร้านซีเอ็ดบุ๊คและร้านหนังสือชั้นนำทั่วไป เมษายน นี้ ราคาเล่มละ 300 บาท

ข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ : ชัยภัทร วีราสา 081-617-0603

Back to top