NBC's Investor News

เปิดตัวโครงการ ขับขี่ปลอดภัยในรถคันแรกกับฮอนด้า

13 มีนาคม 2556 บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด จัดกิจกรรมซีเอสอาร์ ต่อยอดนโยบายรถคันแรก ผนึกกำลังร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) และบริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) จัดแคมเปญ "ขับขี่ปลอดภัยในรถคันแรกกับฮอนด้า" เพื่อรณรงค์ให้ผู้ขับขี่รถยนต์คันแรกทุกคนที่สนใจ ไม่จำกัดเฉพาะลูกค้าฮอนด้า ได้เรียนรู้ทักษะด้านความปลอดภัยในการขับขี่ เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง เพื่อความปลอดภัยในทุกเส้นทาง พร้อมจัดกิจกรรมอบรมฯ สัญจร โดยมีหลักสูตรทั้งภาคทฤษฏีและการสาธิตใน 4 ภูมิภาคทั่วประเทศ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ผู้สนใจสมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปที่ http://www.nationchannel.com/firstcar

     นายพิทักษ์ พฤทธิสาริกร รองประธานอาวุโส บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยว่า "จากนโยบายรถคันแรกของกรมสรรพาสามิต กระทรวงการคลัง เพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมรถยนต์ไทย ส่งผลให้มีประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมโครงการรถคันแรกสูงถึง 1.3 ล้านคัน โดยฮอนด้าเป็นหนึ่งในผู้ประกอบการรถยนต์ที่ร่วมสนับสนุนนโยบายดังกล่าว และได้เปิดตัวรถยนต์เข้าร่วมโครงการฯ มากที่สุดรวมถึง 6 รุ่น ได้แก่ บริโอ้, บริโอ้ อเมซ, แจ๊ซ, แจ๊ซ ไฮบริด, ซิติ้ และซิตี้ ซีเอ็นจี"
"ในฐานะผู้ประกอบการรถยนต์ ที่มุ่งมั่นรณรงค์การขับขี่อย่างปลอดภัยแก่ผู้ใช้รถใช้ถนนมาอย่างต่อเนื่อง ฮอนด้าจึงได้ริเริ่มโครงการ "ขับขี่ปลอดภัยในรถคันแรกกับฮอนด้า" โดยร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย (ปภ.) กระทรวงมหาดไทย และบริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ขับขี่มือใหม่ได้เรียนรู้การขับขี่เชิงป้องกันอุบัติเหตุ ไม่จำกัดเฉพาะลูกค้าที่ซื้อรถยนต์คันแรกจากฮอนด้า แต่เปิดกว้างสำหรับลูกค้าที่ซื้อรถยนต์คันแรกทุกคน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย นอกจากนี้ ฮอนด้ายังได้เตรียมจัดกิจกรรมอบรมฯสัญจรใน 4 ภูมิภาคทั่วประเทศ ได้แก่ กรุงเทพฯ ชลบุรี พิษณุโลก เชียงใหม่ อุบลราชธานี ขอนแก่น สงขลา และสุราษฎร์ธานี "


     สำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้รับความรู้ด้านทฤษฎี อาทิ การขับขี่เชิงป้องกันอุบัติเหตุ การคาดการณ์ล่วงหน้า หลักเกณฑ์การขับรถยนต์ที่ถูกวิธี กฎหมายและเครื่องหมายจราจรที่เกี่ยวข้อง การบำรุงรักษาเครื่องยนต์เบื้องต้น  การขับรถอย่างประหยัดพลังงาน และการชมสาธิตการขับขี่ ภายใต้การจำลองสถานการณ์การขับขี่เสมือนจริง โดยเริ่มจากการฝึกบังคับพวงมาลัย การทรงตัวของผู้ขับขี่ในลักษณะการขับแบบสลาลอม (Slalom) วิธีการเลี้ยวรถบนเส้นทางถนนในรูปแบบต่างๆ เทคนิคการกำหนดจุดในรถ การถอยจอดระหว่างคัน และเรียนรู้วิธีการทำงานของระบบเบรก ABS บนสภาพถนนลื่น และถนนปกติ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ


     นอกจากนี้ฮอนด้ายังได้ร่วมมือกับบริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) จัดทำ DVD
สารคดีสั้นสำหรับมือใหม่หัดขับสำหรับนำไปศึกษาฟรี โดยสามารถติดต่อขอรับได้ที่ โชว์รูมฮอนด้าทั่วประเทศ
นายฉัตรชัย พรหมเลิศ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า "ความปลอดภัยทางถนนถือเป็นวาระแห่งชาติ ตามมติคณะรัฐมนตรีที่กำหนดให้ปี 2554-2563 เป็นทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนนหลังสหประชาชาติเรียกร้องให้ทุกประเทศสมาชิกในโลกยกระดับความสำคัญของปัญหานี้ โดยดำเนินการตอบกรอบปฏิญญามอสโก มีเป้าหมายลดการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนของทั้งโลกร้อยละ 50 ภายในปี 2556
สำหรับประเทศไทย อัตราความสูญเสียจากอุบัติทางถนนสูงถึงร้อยละ 2.5 ของจีดีพี ซึ่งเป็นสิ่งที่รัฐบาลรวมถึงสังคมไทยควรตระหนักและร่วมกันลดความสูญเสียนี้  โดยกรมฯ ในฐานะเลขานุการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ซึ่งได้มีการกำหนดเป้าหมายลดอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนต่ำกว่า 10 คนต่อประชากร 1 แสนคนในปี 2556  โดยส่วนหนึ่งของแผนงานคือการปลูกฝังทัศนคติที่ถูกต้องด้านการลดอุบัติเหตุ การสร้างสำนึกรับผิดชอบต่อสังคมจากทุกภาคส่วน สร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทั้งระดับบุคคล ชุมชน ภาครัฐ และเอกชน การพัฒนาสมรรถนะการขับขี่ เพื่อยกระดับมาตรฐานคน


     ผมขอชื่นชมและยินดีที่ได้ร่วมเป็นภาคีเครือข่ายในการจัดโครงการฯ นี้อันเป็นประโยชน์ต่อประชาชน เพื่อช่วยกันป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนนให้มากยิ่งขึ้นในอนาคต  โดยในโครงการฯ นี้ กรมฯ ได้ร่วมสนับสนุนในการจัดพื้นที่อบรม ณ ศูนย์ฝึกขับขี่ปลอดภัยเฉลิมพระเกียรติฯ ในจังหวัดต่างๆ อาทิ พิษณุโลก ขอนแก่น สงขลา และสุราษฎร์ธานี 


     นายอดิศักดิ์ ลิมปรุ่งพัฒนกิจ กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ NBC กล่าวว่า "ในฐานะสื่อมวลชน ซึ่งมีสถานีข่าว เนชั่น แชนแนล และคมชัดลึกทีวี ดิจิทัล มีเดีย ตลอดจนสื่อสิ่งพิมพ์ในเครือเนชั่น ตระหนักดีว่า สื่อต้องมีบทบาทร่วมรับผิดชอบต่อสังคมในหลายมิติ ครั้งนี้ ได้ร่วมทำงานกับบริษัทรถยนต์ชั้นนำอย่างฮอนด้าจะทำให้การรณรงค์ได้ผลยิ่งขึ้น โดย NBC จะใช้จุดแข็งของบริษัทฯในการสื่อสารให้ประชาชนได้รู้ เข้าใจ และเข้าถึงการขับขี่ปลอดภัยมากขึ้น เราอยากให้สังคมไทยมีวินัยจราจร รู้วิธีขับรถอย่างถูกต้อง เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของทุกคน เพราะเมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้นก็ไม่ได้มีแต่ความเสียหายของผู้ก่อเหตุ แต่ยังมีคู่กรณี ตลอดจนคนเดินถนนรวมอยู่ด้วย"  และเสริมว่า "โดยเฉพาะรถยนต์มีมากขึ้น ยิ่งทำให้เสี่ยงเกิดอุบัติเหตุมากขึ้นด้วย ในฐานะสื่อมวลชนได้รับทราบถึงปัญหามาตลอดจึงถือเป็นความรับผิดชอบส่วนหนึ่งที่สื่อต้องนำเสนอข่าวสารข้อมูลอันเป็นประโยชน์ต่อสังคม อันเป็นพันธกิจที่เครือเนชั่นดำเนินการมาตลอด โดยเฉพาะ คมชัดลึกทีวี ที่นอกจากเนื้อหาสาระและบันเทิงแล้ว ยังเน้นเรื่องการตอบแทนสังคม จึงใช้สโลแกนว่าสถานีข่าวระวังภัยเพื่อชุมชน ด้วยหวังว่าเมื่อเราช่วยเตือนช่วยระวังแล้ว ทุกภาคส่วนก็จะร่วมกันดูแลสังคมของเราให้น่าอยู่และปลอดภัย"

 
     ขอเชิญเจ้าของรถยนต์คันแรกทุกท่าน (ทั้งรถยนต์ฮอนด้าและรถยนต์อื่นๆ) ที่สนใจสมัครเข้าร่วมอบรม "ขับขี่ปลอดภัยในรถคันแรกกับฮอนด้า" พร้อมแนบหลักฐานการเป็นเจ้าของรถยนต์คันแรก สำเนาใบขับขี่ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ กรอกใบสมัครได้ที่
http://www.nationchannel.com/firstcar สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ที่เนชั่นทีวี โทร.02 338 3606 หรือ ศูนย์บริการข้อมูลฮอนด้า 24 ชม. โทร. 02 341 7777 ต่างจังหวัดโทรฟรี 1 800 239833

กิจกรรม "ขับขี่ปลอดภัยในรถคันแรกกับฮอนด้า" จะจัดขึ้นใน 10 แห่ง ตามกำหนดการดังนี้

   จังหวัด วันที่
1 กรุงเทพฯ          20    เมษายน       2556
2 ชลบุรี              18    พฤษภาคม     2556
3 สงขลา            15    มิถุนายน        2556
4 พิษณุโลก         6     กรกฎาคม      2556
5 เชียงใหม่         13    กรกฎาคม      2556
6 อุบลราชธานี     20    กรกฎาคม      2556
7 กรุงเทพฯ         10    สิงหาคม        2556
8 สุราษฎร์ธานี     24    สิงหาคม        2556
9 กรุงเทพฯ         21    กันยายน       2556
10 ขอนแก่น       28    กันยายน        2556

Back to top