NBC's Investor News

NBC ประกาศเพิ่มทุน 1 หุ้นเดิม : 2 หุ้นใหม่พร้อม 1 วอร์แรนต์ที่ราคาหุ้นละ 3 บาท

NBC ประกาศเพิ่มทุน 1 หุ้นเดิม : 2 หุ้นใหม่

พร้อม 1 วอร์แรนต์ที่ราคาหุ้นละ 3 บาท

เมื่อเย็นวันศุกร์ที่ผ่านมา NBC มีการประกาศเพิ่มทุนที่อัตรา 1 หุ้นเดิม ต่อ 2 หุ้นใหม่ ที่ราคาหุ้นละ 3 บาท และ 1 วอร์แรนต์ ฟรีไม่คิดมูลค่า โดยวอร์แรนต์มีอายุ 5 ปี สามารถแปลงสภาพทุก 6 เดือน ที่ราคาแปลงสภาพ 3 บาทต่อหุ้น อัตราใช้สิทธิ์แปลงสภาพ 1 วอร์แรนต์ต่อ 1 หุ้นสามัญ โดยจะขึ้นเครื่องหมาย XR ในวันที่ 12 มี.ค.2556 นี้ และชำระเงินค่าหุ้นภายในวันที่ 2 - 8 ก.ค.2556 การเพิ่มทุนครั้งนี้จะทำให้ NBC ได้รับเงินสดรวม 1,061.22 ล้านบาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเงินไปลงทุนในธุรกิจดิจิตอลทีวีธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจเดิมของบริษัทฯ และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของกิจการต่อไป
เพิ่มทุนพร้อมกันทั้งเครือฯ ตุนเงินเตรียมประมูลช่องทีวีดิจิตอลช่วง 3Q56 นี้

กลุ่มเนชั่นกรุ๊ป ได้ประกาศเพิ่มทุนทั้ง 3 บริษัท คือ NMG บริษัทแม่ของ NBC (ถือหุ้น 60.79%) และ NINE (ถือหุ้น 78.46%) โดย NMG เพิ่มทุนไว้รองรับการซื้อหุ้นเพิ่มทุนจาก NBC และ NINE แต่เป็นที่สังเกตว่าจำนวนเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนของ NBC เพิ่มทุนครั้งนี้ มากกว่าของ NINE เกิน 1 เท่าตัว จึงเชื่อว่า NBC จะเป็นหัวหอกหลังในการสร้างรายได้ด้านทีวีดิจิตอลให้แก่กลุ่มเนชั่นกรุ๊ป เพื่อเตรียมรองรับการเข้าประมูลช่องทีวีดิจิตอลเชิงพาณิชย์ที่จะเกิดขึ้นในงวด 3Q56 นี้ ซึ่งมีช่องประเภทข่าวเปิดประมูลถึง5 ช่อง ด้วยความพร้อมด้านแหล่งเงินทุน และมีบุคลากรที่มีความชำนาญด้านข่าวโทรทัศน์ ส่งผลให้คาดว่า NBC จะเป็นหนึ่งในผู้ที่มีโอกาสชนะการประมูลครั้งนี้ 1 ช่อง โดยใบอนุญาตดังกล่าวมีอายุ 15 ปี ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมรายปีและส่งเข้ากองทุนฯ 4% ของรายได้

อย่างไรก็ตามจำนวนเงินเพิ่มทุนของ NBC ที่มากกว่างบลงทุนที่ฝ่ายวิจัยประเมินไว้ก่อนหน้านี้ค่อนข้างมาก ทำให้ฝ่ายเชื่อว่าค่าประมูลใบอนุญาติ มีโอกาสสูงที่ฝ่ายวิจัยคาดไว้เดิมที่ 300-500 ล้านบาท และงบลงทุนน่าจะมากถึงกว่า 500 ล้านบาท สูงกว่าฝ่ายวิจัยประเมินเบื้องต้นที่เพียง 100 ล้านบาท โดยสามารถตัดจ่ายเป็นเวลา 15 ปีตามอายุใบอนุญาติ ขณะที่ฝ่ายวิจัยประเมินว่าอัตราค่าโฆษณาเฉลี่ยในปีแรกจะอยู่ที่ 7.5หมื่นบาทต่อนาที แทนเดิมที่กำหนดไว้ที่ 5 หมื่นบาทต่อนาที เป็นผลจจากงบลงทุนที่เพิ่มขึ้นมาก โดยอัตราค่าโฆษณาอิงจาก 50% ของอัตราค่าโฆษณาเฉลี่ยเฉพาะช่วงข่าวของ BEC และ MCOT ในปัจจุบัน ทั้งนี้ฝ่ายวิจัยยกำหนดให้ช่องข่าวทีวีดิจิตอลสามารถคุ้มทุนได้ภายใน 3 ปี และมีอัตรากำไรสุทธิขยับขึ้นมาอยู่ที่ 5% ในปีที่ 4 จะทยอยขึ้นต่อเนื่องจนถึง 20% ในปีสุดท้าย ซึ่งสูงกว่าอัตรากำไรสุทธิของ NBC ปัจจุบันที่ 13% แต่อัตรากำไรสุทธิปีสุดท้ายที่กำหนด ยังต่ำกว่าของ BEC และ MCOT ซึ่งอยู่ที่ 27.6% และ 26.5%ตามลำดับ

Fair Value หลัง XR อยู่ที่ 6.26 บาท

แนะนำรอดักซื้อสะสมเมื่อราคาอ่อนตัวลง

ผลของการเพิ่มทุนครั้งนี้ Dilution Effect ของการเพิ่มทุนทั้งหมดราว 75% (เกิดจากการเพิ่มทุนครั้งนี้รวมการแปลงสภาพวอร์แรนต์ในอนาคต) จะส่งผลให้กำไรต่อหุ้นของธุรกิจทีวีดาวเทียมของ NBC ในปัจจุบัน ถูกปรับลดจาก 0.5 บาทต่อหุ้น ลงมาอยู่ที่ 0.168 บาทต่อหุ้นทำให้มูลค่าพื้นฐานของธุรกิจทีวีดาวเทียมปัจจุบันหลัง XR ถูกปรับลดลงมาอยู่ที่ 3.00 บาท จากเดิม 9 บาท แต่เมื่อบวกกับมูลค่าค่าเพิ่มจากช่องข่าวทีวีดิจิตอลในอนาคต 3.26 บาทต่อหุ้น ส่งผลให้ Fair Value หลัง XR อยู่ที่ 6.26 บาท ลดลง 43% ทั้งนี้ยังไม่รวมกำไรส่วนเพิ่มจากวอร์แรนต์ที่ได้รับฟรี ซึ่งมูลค่าทฤษฎีของวอร์แรนต์ที่เหมาะสมซึ่งอยู่ที่ราว 1.35 บาท (หรือเป็นมูลค่าแฝงเพิ่มเติมอีก 0.45 บาทต่อหุ้นของ NBC ในปัจจุบัน) ฝ่ายวิจัยจึงแนะนำ “ซื้อ” พร้อมกับซื้อหุ้นเพิ่มทุนเพื่อการลงทุนระยะยาว อย่างไรก็ตามในระยะสั้น คาดข่าวการเพิ่มทุน อาจทำให้เกิดแรงขายของนักลงทุนระยะสั้น จึงเป็นโอกาสให้รอดักซื้อเมื่อราคาปรับตัวลงรับข่าวดังกล่าวแล้ว

Back to top