NBC's Investor News

เครือเนชั่นรุกนำทีวีดาวเทียม กสทช.เซ็นครบ 5 ช่อง

กสทช.ประเดิมแจกใบอนุญาต "ทีวีดาวเทียม-เคเบิลทีวี-โครงข่าย” ลอตแรก 632 ใบ ช่องการเมืองได้ครบทุกราย เข้มกำกับเนื้อหาห้ามยุยง ปลุกปั่น เครือเนชั่นรับแล้ว 5 ใบ ครบทุกสาระ 5 ช่อง

             พ.อ.นที ศุกลรัตน์ รองประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) และประธานกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) กล่าวว่า เมื่อวันที่ 30 มกราคม กสทช.ได้มอบใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ กลุ่มไม่ใช้คลื่นความถี่ รวม 632 ใบอนุญาต หรือราว 60% ของผู้ยื่นขอใบอนุญาตรวม 1,000 ราย
            พ.อ.นที กล่าวว่า ในจำนวนนี้ แยกเป็นใบอนุญาตประเภทช่องรายการ ในกลุ่มช่องทีวีดาวเทียม และช่องรายการในเคเบิลทีวีรวม 301 ใบอนุญาต และใบอนุญาตโครงข่ายเคเบิลทีวี และทีวีดาวเทียม ทั้งระดับชาติ ภูมิภาค และท้องถิ่น รวม 331 ใบอนุญาต และกำลังอยู่ระหว่างการพิจารณาใบอนุญาตทั้ง 2 ประเภทรวมกันอีกราว 400 ราย
  “การมอบใบอนุญาตกิจการไม่ใช้คลื่นความถี่ในช่องทีวีดาวเทียมและเคเบิลทีวี ถือเป็นครั้งแรกในรอบ 60 ปีของกิจการโทรทัศน์ไทย เพื่อนำกิจการดังกล่าวเข้าสู่การกำกับดูแลสื่อภายใต้ระบบใบอนุญาตของ กสทช.” พ.อ.นที กล่าว
            รองประธาน กสทช.กล่าวว่า สำหรับผู้ได้รับใบอนุญาตประเภทช่องรายการ กำหนดไว้สองระยะเวลา คือ ระยะแรก 1 ปี โดยในช่วงเวลาดังกล่าวหากไม่มีการกระทำผิดหลักเกณฑ์การดำเนินกิจการและเรื่องร้องเรียน จะได้ต่อสัญญาในระยะที่สองอีก 14 ปี รวมตลอดระยะเวลาสัญญา 15 ปี ขณะที่ใบอนุญาตประเภทโครงข่ายจะได้รับใบอนุญาต 15 ปี เนื่องจากเป็นกิจการที่ใช้เงินลงทุนสูง
            พ.อ.นทีกล่าวอีกว่า สำหรับผู้ยื่นขอใบอนุญาตส่วนที่เหลือจะพิจารณาออกใบอนุญาตได้ราวเดือนกุมภาพันธ์ถึงมีนาคมนี้ หลังจากนี้ผู้ได้รับใบอนุญาตจะต้องนำเสนอเนื้อหาภายใต้หลักเกณฑ์ กสทช.กำหนด โดยช่องทีวีดาวเทียมกลุ่มการเมืองทุกช่องได้รับใบอนุญาตครบทุกราย ซึ่งจะต้องไม่นำเสนอเนื้อหาที่เข้าข่ายยุยง ทำให้สังคมเกิดความแตกแยก หรือ Hate Speed โดย กสทช.จะมีหน่วยงานรับเรื่องร้องเรียน และจะมีหน่วยงานมอนิเตอร์การนำเสนอเนื้อหาของช่องทีวีดาวเทียมที่ได้รับใบอนุญาตไปแล้วทุกช่อง หากพบว่ากระทำผิดหลักเกณฑ์ จะถูกพิจารณาเป็นลำดับขั้น คือ ตักเตือน ระงับ และพักใช้ใบอนุญาต
           ทั้งนี้ เครือเนชั่นได้รับใบอนุญาตประเภทช่องรายการรวม 5 ช่อง ได้แก่ บริษัท เอ็นบีซี เน็กซ์ วิชั่น จำกัด ช่องเนชั่นแชนแนล, บริษัท เอ็นบีซี เน็กซ์ สกรีน จำกัด ช่องคมชัดลึกทีวี, บริษัท แบงคอก บิซิเนส บรอดแคสติ้ง จำกัด ช่องกรุงเทพธุรกิจทีวี, บริษัท เนชั่น คิดส์ จำกัด ช่อง Kid Zone และบริษัท เอ็นเอ็นเอ็น เน็กซ์ ฟรอนเทียร์ จำกัด ช่อง SEA Channel ซึ่งเนื้อหาทั้ง 5 ช่อง ครอบคลุมกลุ่มผู้ชมทุกเพศทุกวัย
          สำหรับช่องเนชั่นแชนแนล สถานีข่าวดาวเทียมอันดับ 1 ของไทย ได้รับความนิยมอย่างสูงมาตลอด 12 ปีที่ออกอากาศ ล่าสุดปรับรูปแบบรับยุคดิจิตอลเป็นสถานีโซเชียลทีวี แห่งแรกของไทย เน้นข่าวสารแบบเจาะลึก ทั้งการเมือง สังคม บันเทิง กีฬา เกาะติดเหตุการณ์สำคัญ
          ช่องคมชัดลึกทีวี เป็นการผนึกกำลังของ 3 กองบรรณาธิการในเครือเนชั่น คือ หนังสือพิมพ์คม ชัด ลึก สถานีข่าวระวังภัย และแมงโก้ทีวี นำเสนอเนื้อหาเข้มข้นหลากหลาย มุ่งเน้นข่าวท้องถิ่นจากทุกภูมิภาค ข่าวเจาะ ข่าวอาชญากรรม ข่าวภัยพิบัติ เพื่อการเตือนภัยทุกรูปแบบ พร้อมเป็นสื่อกลางให้ชุมชนและผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือ
  ช่องคิดโซนทีวี เป็นช่องรายการสำหรับเด็ก เยาวชน และครอบครัว เน้นสื่อสารกับเด็กอายุ 4-12 ปี รวมทั้งผู้ปกครอง ครูอาจารย์ นำเสนอรายการในรูปแบบ Edutainment ทั้งรายการการ์ตูน สารคดี สอนภาษา เกมโชว์ ทอล์กโชว์ ข่าวและรายการเพลง เพื่อให้เด็กไทยได้เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์
         ส่วนช่องกรุงเทพธุรกิจทีวี เป็นสถานีธุรกิจและการลงทุนแห่งแรกของประเทศไทย ขณะที่ช่อง SEA Channel เป็นสถานีข่าว สาระความรู้ในภูมิภาคอาเซียน ช่องรายการภาษาอังกฤษ

ติดตามชมสถานี ต่างๆได้ทาง (ระบบ C-Band)

Channel         BIG4      PSI     GMMz       SUNBOX      DYNASAT
Nation Ch         7         86       111             21                 7
คมชัดลึก ทีวี     16        141      106             22               18
กรุงเทพธุรกิจทีวี 18        108      118             23               28
Kid zone          33        101      291            43                31
Sea channel      15         42      104            28                21


ติดต่อฝ่ายสื่อสารองค์กร : 02-338-3600

Back to top