NBC's Investor News

สัมภาษณ์ อดิศักดิ์ ลิมปรุ่งพัฒนกิจ กรรมการผู้อำนวยการ NBC ทำไมต้อง คมชัดลึก ทีวี

ทำไมต้อง “คม ชัด ลึกทีวี”

ตั้งแต่วันที่ 3 ธันวาคม เป็นต้นไป สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมระวังภัย กับ แมงโก้ ทีวี จะหลอมรวมเป็น "คม ชัด ลึก ทีวี" ผู้ให้ความกระจ่างเรื่องนี้ได้ดีที่สุด คงเป็น อดิศักดิ์ ลิมปรุ่งพัฒนกิจ กรรมการผู้อำนวยการ บริษัทเนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ NBC ความเป็นมา ความเป็นอยู่ และความเป็นไปของช่องสถานีข่าวช่องนี้ เป็นอย่าไร เชิญทราบคำตอบโดยพลัน!!

คม ชัด ลึก ทีวี มีความเป็นมาอย่างไร

                 ช่อง คม ชัด ลึก ทีวี เกิดจากการรวมตัวกันของช่องระวังภัย กับ แมงโก้ ทีวี ที่เนื้อหาส่วนใหญ่ก็คงจะอิงมาทางหนังสือพิมพ์คม ชัด ลึก ให้มาก โดยถ้าดูจากเนื้อหาของหนังสือพิมพ์คม ชัด ลึก แล้ว เป็นเนื้อหาในแนวพวกอาชญากรรม ข่าวทั่วไป ซึ่งจริงๆ ใกล้เคียงกับช่องระวังภัย เราถึงตั้งชื่อว่า  ช่อง คม ชัดลึก ทีวี สถานีช่าวระวังภัยเพื่อชุมชน  แนวคิดนี้เป็นแนวคิดของการหลอมรวม (Convergence)  ตามแนวทางของเครือเนชั่นที่จะหลอมรวมเนื้อหาที่เป็นแนวทั่วไปของหนังสือพิพม์คม ชัด ลึก กับ ตัวสถานี ถ้าดูจาก หนังสือพิมพ์คม ชัด ลึก แล้ว มีสองเซ็คชั่น เซ็คชั่นแรกเป็นเซ็คชั่นเศรษฐกืจ ข่าวทั่วไป ข่าวระวังภัย ข่าวอาชญากรรม ที่ค่อนข้างเป็นแมส (Mass) หน่อย  ส่วนเซ็คชั่นที่สองก็เป็นเรื่องของบันเทิง ไลฟ์สไตล์ กีฬา

                ขอพูดถึงนโยบายของเครือเนชั่น ก็คือว่าหนังสือพิมพ์ทุกฉบับต้องมีการปรับตัวไปสู่บรอดแคสติ้ง หรือออกในทุกๆ แพล็ตฟอร์ม อันนี้เป็นแนวทางที่เราเดินมา แล้วก็คิดว่าการผนึกกำลังกันครั้งนี้จะทำให้มีพลังมากขึ้นในการดึงดูดคนดู เพราะว่าการแข่งขันของสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมในช่วงปีสองปีที่ผ่านมาแล้วก็ปีหน้าค่อนข้างรุนแรง ถือว่าเป็น Read Ocean  ไม่ใช่ Blue Ocean เพราะฉะนั้นเราก็ต้องปรับตัว

                ขณะเดียวกัน ตัวหนังสือพิมพ์เอง แนวโน้มก็ชัดชัดเจนว่าต้องมีการปรับตัว มิฉะนั้นในระยะข้างหน้าอาจจะเผชิญความยากลำบากในเรื่องของคนอ่านอาจจะลดน้อยลงได้  อันนี้ก็เป็นแนวคิดที่ว่าการรวมตัวทำให้แพล็ตฟอร์มของเนื้อหาข่าวทั่วไปของเครือเนชั่นสามารถออกไปทุกแพล็ตฟอร์มไม่สับสน  เพราะว่ามีคนถามอยู่เรื่อยๆ ว่าหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจมีช่องกรุงเทพธุรกิจทีวี หนังสือพิมพ์คม ชัด ลึก  จะมีช่องของตัวเองมั๊ย ซึ่งจริงๆแล้ว เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)  หรือ NBC ซึ่งเป็นบริษัทลูกของเนชั่นได้นำร่องทำช่องรายการที่เป๋นแนวเดียวกับคม ชัด  ลึก เผื่อไว้แล้ว จริงๆ แมงโก้ ทีวี ทำมาสองปี ระวังภัย ทำมาหนึ่งปี  อันนี้เป็นการลงทุนล่วงหน้าเพื่อว่าจะทำให้หนังสือพิมพ์คม ชัด ลึก สามารถเอาเนื้อหามาหลอมรวมออกมาเป็นรายการช่องโทรทัศน์ได้ง่ายขึ้น  ซึ่งไม่ได้เป็นการลงทุนเพิ่มนะครับ อันนี้เป็นการปรับเพื่อว่าจะแข่งขันในอนาคตให้ได้ ทั้งในแง่ตัวหนังสือพิมพ์ ทั้งในแง่ของตัวทีวีดาวเทียม

มองการที่แมงโก้ ทีวี ต้องหายไปอย่างไร

            จริงๆ แมงโก้ ทีวี ไม่ได้หายไปนะครับ เพียงแต่ว่าเนื้อหา ทีมข่าวของแมงโก้ ทีวี ซึ่งเป็นทีมข่าวด้านบันเทิง ศิลปวัฒนธรรม ก็มีรายการที่ต้องรับผิดชอบผ่านคม ชัด ลึก ทีวี เป็นรายการแมงโก้ คาเฟ่ และรายการในช่วงของคม ชัด ลึก บันเทิง ซึ่งจะมีข่าวโดยทีมงานของแมงโก้ ทีวี อยู่แล้ว
                ในขณะเดียวกัน เนชั่น แชนแนล ที่เป็นสถานีข่าวหลัก ของทางเนชั่น บรอดแคสติ้งฯ  ก็จะเพิ่มเนื้อหาในส่วนข่าวศิลปวัฒนธรรมขึ้นมาแทรกอยู่ในช่วงเก็บตกจากเนชั่น ซึ่งก็เป็นทีมงานของแมงโก้ ทีวี
                ในอีกทางหนึ่ง เนชั่น บรอดแคสติ้งฯ ได้ทำสายธุรกิจใหม่อันหนึ่ง ในเรื่องของโชว์ บิซ เช่น ละครเวที หรือแม้กระทั่งออกไปทางแนวคอนเสิร์ตได้ ซึ่งในทีมงานของแมงโก้ ทีวี  ในสายของซอฟท์ นิวส์ ก็จะมีช่องทางออกหลายๆ ทางคือไม่ได้ไปยึดติดว่าต้องเป็นช่องแมงโก้ ทีวี ในทีมแมงโก้ ทีวี ก็ทำออกในหลายๆ  ช่องทางได้ โดยตัวเว็บไซต์ ตัวแอพพลิเคชั่น ต่างๆ  เนื้อหาที่อยู่ในทีมงานของแมงโก้ ทีวี ก็สามารถดูได้เหมือนเดิม อย่างแอพพลิเคชั่นของแมงโก้ ทีวี ก็ยังมีสมาชิกหลายหมื่นอยู่  แล้วเว็บไซต์ที่เป็นคอนเทนท์ทางด้านบันเทิงก็ยังมีอยู่

มองคู่แข่งอย่างหนังสือพิมพ์หัวสีที่มาทำสถานีโทรทัศน์ดาวเทียม และเคเบิ้ล ทีวี อย่างไร

            ผมคิดว่าด้วยประสบการณ์ของ NBC  ในการทำโทรทัศน์ หรือประสบการณ์ในการทำเนื้อหาของโทรทัศน์ในรูปของรายการต่างๆ เราทำมาสิบกว่าปีแล้ว การที่เราหลอมรวมเพื่อใหนังสือพิมพ์คม ชัด ลึกมีช่องคม ชัด ลึก ทีวี ขึ้นมา ผมก็คิดว่า เรามีจุดแข็ง เรารู้ตลาดพอสมควรว่า ตลาดต้องการเนื้อหาประเภทไหน  คู่แข่งขันอย่างหนังสือพิมพ์ที่อยู่ในแนวเดียวกัน ก็เพิ่งเริ่มต้นในการทำเนื้อหาในรุปแบบที่มากกว่าสิ่งพิมพ์ ซึ่งต้องดูกันอีกระยะหนึ่งว่า ช่องโทรทัศน์มีคม ชัด ลึก  ทีวี ขึ้นมา จะสามารถแข่งขันกับช่องอื่น ๆ ได้มากขนาดไหน

                 แต่ผมก็ค่อนข้างเชื่อมั่น เพราะเนื้อหาของ คม ชัด ลึก  หนังสือพิมพ์นี่ มีเนื้อหาทีได้รับการยอมรับกันอยู่แล้วสิบกว่าปี การที่เพิ่มช่องทางเป็นคม ชัด ลึก ทีวี  ให้ฐานที่เป็นคนอ่านที่มีอยู่แล้วมาดูรายการได้ ซึงจะสอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้บริโภค ที่ไม่ใช่เฉพาะอ่านหนังสือพิมพ์อย่างเดียว เขายังสามารถดูคม ชัด ลึก ทีวี ในเนื้อหาหรือแนวทางในการนำเสนอต่างๆ ให้เคียงกัน ผ่านทางเว็บไซต์ ผ่านทางมือถือ ผ่านทางไอแพ็ดต่างๆ  แล้วในขณะเดียวกัน ข้อสำคัญก็คือว่า หนังสือพิมพ์มีข้อจำกัดในเรื่องของการส่งไปจำหน่ายในพื้นที่ไกลๆ กว่าจะไปถึง...นาน  แล้วก็การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีต่างๆ ทำให้ผู้บริโภคต้องการรับรู้ข่าวสารที่เร็วขึ้น             

                 เพราฉะนั้นการที่หนังสือพิมพ์คม ชัด ลึก มาหลอมรวมกับตัวทีวีเป็นคม  ชัด ลึก ทีวี ทำให้ข่าวสารในบางพื้นที่ที่หนังสือพิมพ์คม ชัด ลึก ไปถึงยากลำบาก หรือไปถึงช้า ซึ่งกว่าจะขนส่งถึงก็ใช้เวลา 7-8 ชั่วโมง  จะสามารถรับรู้ผ่านทางช่องคม ชัด ลึก ทีวี เท่าๆกัน  พร้อมกันทั่วประเทศ ก็ค่อนข้างจะสดใหม่  เป็นข่าวที่เบรคกิ้ง นิวส์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนื้อหาของคม ชัด ลึก ทีวี แกนหลักอันหนึ่ง  ที่เรายังกำหนดไว้   เราตั้งสโลแกนไว้อยู่แล้วว่าเป็นสถานีข่าวระวังภัย  เพื่อชุมชน ดังนั้น  ภารกิจของช่อง คม ชัด ลึก ทีวี ก็ชัดเจนว่าเป็นภารกิจเดียวกันกับช่องระวังภัยที่เคยทำมาก่อน  คือว่าเป็นทีวีเพื่อการช่วยเหลือชาวบ้าน เตือนภัยพิบัติต่างๆ  อากาศ จราจร และชุมชน

ปฏิกริยาของคนทำหนังสือพิมพ์คม ชัด ลึก ทีวี เองว่าอย่างไร

               ผมคิดว่า ผังรายการที่ออกมาของคม ชัด ลึก ทีวี  เกิดจากการหลอมรวมของคนที่ทำหนังสือพิมพ์กับคนทำโทรทัศน์  ให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน  นั่นหมายความว่า คนทำหนังสือพิมพ์ได้รับการยอมรับอยู่แล้วว่า จะมีฐานข้อมูล มีเนื้ัอหาที่ค่อนข้างหนักแน่น พร้อมสรรพอยู่แล้ว เพียงแต่ลักษณะการนำเสนออาจจะยังไม่น่าสนใจพอ เราก็เอาทีมของทางด้านทีวีที่อยู่ในช่องระวังภัยเดิม กับช่องแมงโก้ ทีวี มาเป็นนำเสนอคู่ขนานกันไป ซึ่งตามผังรายการก็จะมีรายการที่เป็นรายการธงนำของช่องนี้เลย คือรายการคมข่าว คม ชัด ลึก ตอนเที่ยงทุกวัน จันทร์ถึงอาทิตย์ เป็นเวลาหนึ่งชั่วโมง ซึ่งในหนึ่งชั่วโมงก็จะอัดแน่นด้วยข่าวอาชญากรรม ข่าวทั่วไป  ข่าวกีฬา ข่าวบันเทิง ครบหมดเลย ซึ่งนอกจากตอนเที่ยงแล้ว ยังมีข่าวตอน 17.30 น. ถึง 19.00 น. ก็มีจันทร์ถึงอาทิตย์เหมือนกัน ผมคิดว่าสองช่วงเวลานี้คนดูจะเต็มอิ่มกับคม ชัด ลึก ทีวี ที่มีข่าวสารรอบด้าน

                ในขณะเดียวกัน ข่าวสารที่เกี่ยวกับภัยชีวิตประจำวัน ซึ่งเป็นฐานคนดูของคม ชัด ลึก  อยู่แล้ว เช่น สถานีประกันสังคม / สู้กับภัย / ทนายหน้าใส / สายตรวจระวังภัย  ที่เกี่ยวกับเรื่องการเตือนภัย อาชญากรรมต่างๆ รวมทั้งกีฬา  ในผังใหม่คม ชัด ลึก ทีวี ก็จะมีกีฬาตอน 22.30 น.
                ส่วนช่วงของบันเทิง เป็นการหลอมรวมระหว่างตัวโต๊ะข่าวบันเทิงของ คมชัด ลึก กับโต๊ะข่าวของแมงโก้ ทีวี  คือช่วงของแมงโก้ คาเฟ่ ซึงเป็นการคุยข่าวบันเทิง แล้วก็ผสมผสานกับเกร็ดซุบซิบบันเทิงต่างๆ ในช่วงของแมงโก้ คาเฟ่ แล้วพอช่วงเวลา 20.00 น. ถึง 21.00 น. ก็จะเป็นช่วงข่าวคม ชัด ลึก บันเทิง ซึ่งจะเป็นช่วงที่ผมคิดว่า เป็นข่าวบันเทิงทั้งชั่วโมงที่มีสีสันมากมาย เกี่ยวกับความเคลื่อนไหวของดารา ทั้งโทรทัศน์ ภาพยนตร์  ละครเวที วงการเพลง

                แล้วผังใหม่ของเราที่เริ่ม 3 ธันวาคม ตอน 21.00 -21.30 น. จะมีรายการเฉพาะขึ้นมา คือ คม ชัด ลึก อวอร์ดส์ เป็นการปูพื้นไปถึงงานประกวดงานคม ชัด ลึก อวอร์ดส์  ซึ่งเป็นการจัดเป็นปีที่ 10 แล้ว และรางวัลนี้ก็เป็นรางวัลที่ได้รับการยอมรับของทั้งวงการเพลง ภาพยนตร์ และละครโทรทัศน์ เพลงลูกทุ่ง รายการนี้ก็จะมาพูดถึงเบื้องหลังของคณะกรรมการในการคัดเลือกภาพยนตร์ เพลง ละครโทรทัศน์ ที่ผ่านมีการคัดเลือกเข้ามา ก็จะทำต่อเนื่องตั้งแต่เดือนธันวาคม แล้วก็จะไปประกาศผลประมาณต้เนดือนกุมภาพันธ์ เราก็หวังว่าผังรายการที่เราปรับใหม่ น่าจะทำให้ช่อง คม ชัด ลึกทีวี สามารถเข้าถึงกลุ่มคนดูที่ค่อนข้างกว้าง  เสริมไปกับตัวหนังสือพิมพ์ที่มีจำนวนคนอ่านมากอยู่แล้ว

เราคาดการณ์ในแง่ธุรกิจของช่องนี้อย่างไร

                ผมคิดว่าในเชิงธุรกิจแล้ว อย่างที่บอกเราผนึกกำลังกันระหว่างช่องระวังภัยกับช่องแมงโก้ ทีวี เพื่อทำให้เกิดช่องคม ชัด ลึก ทีวี ด้านหนึ่งเลยก็เป็นทางลดต้นทุนลง เพราะว่าการทำสองช่อง ต้นทุนค่อนข้างสูง  แล้วเราสามารถทำให้รายการมีคุณภาพมากขึ้น รายการต่างๆ ที่เราออกแบบขึ้นมาในผังใหม่ จะเห็นว่ามันเป็นการหลอมรวมระหว่างสิ่งพิมพ์กับโทรทัศน์ และรายการของ เฟรนด์ส ออฟ แมงโก้ ส่วนใหญ่ก็ยังอยู่ เป็นรายการในช่วงเสาร์-อาทิตย์ ที่มีแฟนประจำอยู่แล้ว เช่น ไบค์ ไฟน์เดอร์, ลิซ่า กูรู, น้องใหม่ร้ายบริสุทธิ์ , อะเวคเค่น ไลฟ์  รวมทั้ง มาดาม แมงโก้ ซึ่งมองในแง่ธุรกิจแล้ว ผมคิดว่า การที่เราปรับมาอย่างนี้ ทำให้ต้นทุนเราลดลง ในขณะเดียวกัน ,ฐานคนดูเรากว้างขึ้น โดยอิงจากฐานคนอ่านคม ชัด ลึก บวกกับฐานเดิมของช่องระวังภัย และแมงโก้ ทีวี ซึ่งมันน่าที่จะทำให้ผู้สนับสนุนหรือเอเจนซี่ให้ความสนใจมากขึ้น 

                คือช่องคม ชัด ลึก ทีวี เป็นเหมือนช่องคู่ขนานกับเนชั่น แชนแนล  เนชั่น แชนแนล  อาจจะมีกลุ่มตลาดที่เป็นคนเมืองในเขตกรุงเทพฯ เขตหัวเมืองเขตเทศบาล แต่คม ชัด ลึก ทีวี จะมีฐานคนดูเป็นคนที่ฐานกว้างกว่า ทั้งในเมือง  ทั้งนอกเขตเทศบาล เราถึงพยายามวางผังรายการ จะสังเกตว่าผังที่เป็นข่าวหลักของเราเลย คือคมข่าว ชัด ลึก ในช่วงเย็น เราวางไว้ 17.30 น. ซึ่งถือว่าเป็นช่วงเวลาที่คนที่อยู่ต่างจังหวัดเขากลับบ้านแล้ว อันนั้นเราถึงวางเวลานี้  ซึ่งจะเป็นช่วงเวลาชั่วโมงครี่งที่ข่าวค่อนข้างสมบูรณ์นะ ผมคิดว่าจะครบถ้วนเต็มอิ่มเลย สำหรับฐานคนดูที่เป็นแบบแมส

                เพราะเรามองถึงภาพการแข่งขัน ช่องข่าวมีเยอะครับ  ช่องข่าวแบบเดียวกับเนชั่น แชนแนล ก็มีหลายช่อง  แต่ช่องข่าวที่มีฐานกว้างแบบคม ชัด ลึก ทีวี ยังมีไม่เยอะ แล้วก็ยังไม่มีความชัดเจน อย่างหนังสือพิมพ์ที่มีการแข่งขันเปิดช่องมาก็ยังไม่ชัดเจนเท่าไหร่ ผมคิดว่าการที่เราทำให้เกิดความชัดเจน มีภาพลักษณ์ชัดเจนของช่องคม ชัด ลึก ทีวี น่าที่จะทำให้...เผลอๆ ไปแล้ว คนดูคม ชัด ลึก ทีวี อาจจะมากกว่าเนชั่น แชนแนล ด้วยซ้ำไป เพราะว่าจะฐานกว้าง เป็นข่าวอาชญากรรมทั่วไป ข่าวเกี่ยวกับชุมชน อาชญากรรม ซึ่งเนชั่น แชนแนล อาจจะไม่ได้นำเสนอข่าวพวกนี้จริงจังมาก  ก็มีบ้างถ้าเป็นข่าวใหญ่ๆ  แต่ไม่เกาะติดแบบช่อง คม ชัด ลึก ทีวี ที่จะเกาะติดเลย อย่างรายการสายตรวจระวังภัย เราจะพูดถึงภัยของชาวบ้าน ภัยของอะไรต่างๆ  ดูการทำงานของตำรวจ หรือคดีต่างๆ หรือเรื่องทุจริตอะไร เราก็จะไปตามค่อนข้างลึกกว่า

 คาดการณ์ธุรกิจปีหน้าของ NBC จะเป็นอย่างไร

                จริงๆ แล้ว NBC  เราปรับโครงสร้างธุรกิจใหม่ จากเดิมเราที่ธุรกิจทางด้านโทรทัศน์  วิทยุ ด้านนิว มีเดีย เป็นแกนหลักสามอัน  แต่ปีใหม่นี้ เรามีธุรกิจใหม่ๆ เกิดขึ้น เช่นธุรกิจให้บริการทางด้านเทคนิคสำหรับสถานีโทรทัศน์ที่อาจจะเกิดขึ้นใหม่ เช่น  ทีวีดิจิตอลสาธารณะ ซึ่งเรามีประสบการณ์ในการรับบริหารข่องรามา แชนแนล เราทำทั้งช่องให้

               ธุรกิจอีกอันหนึ่งที่ผมบอกไว้ โชว์ บิซ คือการจัดแสดงอะไรต่างๆ ที่ผ่านมาเราทำมาแล้ว อย่าง เรยา เดอะ มิวสิคั่ล ปีใหม่ก็จะวางแผนไว้จะทำละครเวทีสักสองเรื่อง หรืออย่างไทยแลนด์ เกม โชว์ ซึ่งถือว่าเป็นโชว์ บิซ ซึ่งเราก็ได้ร่วมกับบริษัทโชว์ โน ลิมิต ทำรายการไทยแลนด์ เกม โชว์ ที่ใหญ่กว่าเดิมเยอะคืออันนี้จะจัดช่วงวันเด็ก วันที่ 10-12 มกราคม ปีหน้า

                แล้วอีกอันหนึ่ง เราตั้งบริษัทใหม่ขึ้นมา ชื่อบริษัทเอ็นบีซี เน็กซ์ มีเดีย บริษัทนี้จะทำหน้าที่เหมือนเอเจนซี่ทางด้านดิจิตอล มีเดีย ในการวางแผนสื่อดิจิตอลให้กับลูกค้าภายนอก ไม่ใช่เฉพาะสื่อภายในของ NBC หรือเนชั่น กรุ๊ป เอง อันนี้ก็มองถึงความต้องการของลูกค้าที่ต้องการใช้สื่อใหม่ๆ ซึ่งผมคิดว่า NBC  มีประสบการณ์ในการเป็นตัวแทนขายโฆษณาหรือจัดทำแคมเปญในด้านโซเชียล มีเดีย ด้านดิจิตอล มีเดีย อยู่แล้ว ปีหน้าก็จะทำจริงจัง โดยตั้งบริษัทขึ้นมาเลย โดยบริษัทนี้ก็จะเป็นบริษัทที่เป็นตัวแทนขายโฆษณา ให้บริการเป็นที่ปรึกษาทางด้านดิจิตอล มีเดีย หรือทำแคมเปญทางด้านโซเชียล มีเดีย ทั้งหลาย

                อีกอันหนึ่งที่วางไว้แล้ว ทาง NBC  มีทีมที่ทำเป็น อิน เฮาส์ ออร์กาไนเซอร์ ทีมนี้ก็จะขยายไปสู่เป็นออร์กาไซเซอร์ที่รับงานภายนอก ในการจัดงานต่างๆ นอกเหนือที่จะจัดงานให้กับตัว NBC  ภายในเองคล้ายๆ เป็นหน่วยธุรกิจที่จะต้องทำรายได้ หากำไรให้ชัดเจน


ฝ่ายสื่อสารองค์กร 02-338-3600

Back to top