NBC's Investor News

เงินทองต้องรู้ On Tour ครั้งที่ 3

เงินทองต้องรู้ On Tour ครั้งที่ 3

Exclusive Talk กับ อ. วีระ  ธีรภัทร

วันที่ 29-30 กันยายน  2555    อ.สวนผึ้ง  จ.ราชบุรี

 

 

        เนื่องในโอกาสครบรอบ  9 ปี  และก้าวสู่ปีที่ 10  ของรายการ  เงินทองต้องรู้ ทาง FM.90.5 MHz.           บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด ( มหาชน )   หรือ  NBC  โดย  “เนชั่น เรดิโอ จึงกำหนดจัดกิจกรรมพิเศษ  เงินทองต้องรู้ ON TOUR ครั้งที่ 3   เพื่อให้ผู้ฟังมีส่วนร่วมในวาระสำคัญของรายการ  พร้อมร่วมกิจกรรมพิเศษสุด  Exclusive Talk  กับผู้ดำเนินรายการชื่อดัง  วีระ ธีรภัทร  และขวัญชนก  วุฒิกุล  ท่ามกลางอ้อมกอดแห่งขุนเขาอันอบอุ่นสวยงาม    อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี    ในวันเสาร์ที่ 29วันอาทิตย์ที่  30  กันยายนนี้  สนใจสมัครด่วน ที่ 02 – 338 -3000 กด 3  รับจำนวนจำกัดเพียง 80 ท่านเท่านั้น!!!

 

กำหนดการท่องเที่ยว

เงินทองต้องรู้ออนทัวร์ ปีที่ 3 อ.สวนผึ้ง  จ.ราชบุรี

พร้อม  Exclusive Talk  กับ  อ.วีระ ธีรภัทร

เสาร์ที่ 29 - อาทิตย์ที่ 30 กันยายน 2555

 

          วันแรก พิพิธภัณฑ์ภโวทัย - ศูนย์ศิลปาชีพ สวนป่าเฉลิมพระเกียรติพระบรมราชินีนาถ

          07.30 น.         ลงทะเบียน ที่ Nation Tower

          08.00 .         ออกเดินทาง  

          10.30 น.         ถึง “พิพิธภัณฑ์ภโวทัย” เรือนไทยประยุกต์  รวบรวมวัตถุโบราณ สยามในอดีต รถม้า  

                                 พันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับของไทยชนิดต่างๆ  ในพื้นที่ 19 ไร่ ท่ามกลางขุนเขา ตะนาวศรีที่ 

                                 โอบล้อม แทรกเซาะด้วยสายธารลำภาชีไหล เอื่อยตามธรรมชาติ ต้นไม้ ดอกไม้ของไทย

                                 โบราณยืนต้น ปกคลุมให้ความร่มเย็นทั่วบริเวณพื้นที่ของพิพิธภัณฑ์

          11.00 น.         รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร ภโวทัย

          13.30 น.         ถึง “ศูนย์ศิลปาชีพ สวนป่าเฉลิมพระเกียรติ พระบรมราชินีนาถ”   เที่ยวชม

                                 ศูนย์ฯ ฟังการบรรยาย แนะนำโครงการและประวัติความเป็นมา   เยี่ยมชมงานฝึอาชีพ 

                                 เครื่องปั้นดินเผา งานปักผ้า-ทอผ้างานจักรสาน และเยี่ยมชมศูนย์ศึกษาพันธุ์ไม้และสัตว์ป่า

                                 แก่งส้มแมว

           16.30 น.        ถึงที่พัก บ้านฟ้าใส รีสอร์ท อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี พักผ่อนตามอัธยาศัย

           17.15 น.        Exclusive Talk  กับ  อ.วีระ ธีรภัทร 

           19.15 น.        รับประทานอาหารค่ำ

           20.00 น.        พักผ่อนตามอัธยาศัย  

 

            วันที่ 2 ซินเนอรี่ รีสอร์ท – บ้านหอมเทียน

08.00.        รับประทานอาหารเช้า

10.30 น.        ถึง ซินเนอรี่ รีสอร์ท  แวะถ่ายภาพและให้อาหารแกะ

12.00 น.        รับประทานอาหารกลางวัน

14.00 น.        ถึงบ้านหอมเทียนเลือกซื้อเทียนหอมหลากหลาย และถ่ายภาพมุมสวยๆมากมาย

14.30 น.        เดินทางกลับ

17.00 น.        ถึงอาคารเนชั่นทาวเวอร์โดยสวัสดิภาพ

 

 

 

** หมายเหตุ  โปรแกรมนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสมเพื่อผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ**

- ท่านที่สนใจกิจกรรมลงเล่นน้ำ กรุณาเตรียมชุดสำหรับเปลี่ยน และรองเท้าฟองน้ำมาด้วย

 

 

 

Back to top