NBC's Investor News

ภัยพิบัติ รุกคืบสู่ตัวคุณ...

วันฉัตร สุดแก้ว

 แผ่นดินไหว ไม่ใช่เรื่องไกลตัวสำหรับคนไทย จากเหตุการณ์แผ่นดินไหว ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงนี้

                ได้สร้างความตื่นตระหนกให้กับคนไทยได้ระดับหนึ่ง จากความที่ไม่รู้ในข้อมูลที่ถูกต้อง แสดงให้เห็นว่า แผ่นดินไหวที่คนไทยเห็นว่าเป็นเรื่องไกลตัว จากนี้ไปจะไม่ใช่เรื่องที่ไกลตัวอีกต่อไป ดังนั้นเราจึงควรที่จะเรียนรู้ให้มีเข้าใจเกี่ยวกับภัยธรรมชาตินี้ เพื่อให้เกิดความตระหนัก และเตรียมความพร้อมรับมือ อย่างถูกต้อง กับสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคต

                ความรวดเร็วในการนำเสนอข่าว ที่มีการเชื่อมโยงกับกลุ่มโซเชียลมีเดีย นับเป็นสิ่งที่มีความสำคัญมากในปัจจุบัน จากตัวอย่างเหตุการณ์แผ่นดินไหวกลางเกาะภูเก็ต เมื่อวันที่ 16 เมษายนที่ผ่านมา ได้แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพของโซเชียลมีเดียอย่างชัดเจน ในขณะที่ทางรัฐไม่มีข้อมูลชี้แจงให้ประชาชนได้รับทราบว่าเกิดอะไรขึ้นในขณะนั้น ปรากฎว่าทางโซเชียลเน็ทเวิร์ค กลับมีข้อมูลเข้ามาอย่างมากมาย ที่จะแจ้งเตือนออกไปโดยมีการตรวจสอบถึงที่มาที่ไปของข้อมูลอย่างชัดเจนว่ามีความผิดปกติเกิดขึ้นแล้ว ทำให้มีการอพยพคนก่อนที่จะมีการประเตือนอย่างเป็นทางการจากภาครัฐเสียอีก ซึ่งถือว่าเป็นการโชคดีที่ในวันนั้น ไม่ได้เกิดเหตุการณ์ร้ายแรงอะไรเกิดขึ้น

                จากเหตุการณ์แผ่นดินไหวในครั้งนั้น ได้กระตุ้นให้ทางภาครัฐมีการปรับเปลี่ยนแผนงานระบบเตือนภัยต่างๆมากขึ้น โดยการสร้างระบบตรวจสอบขึ้นมาเองในประเทศ เนื่องจากระบบของต่างประเทศที่ใช้ในการตรวขสอบจ้อมูลอยู่ขณะนี้ ไม่ได้ครอบคลุมในรายละเอียดในพื้นที่ประเทศไทย ทำให้เมื่อเกิดเหตุการณ์ขึ้น การตรวจสอบข้อมูลจึงเป็นไปอย่างล่าช้า โดยล่าสุด กรมทรัพยากรธรณี ก็ได้มีการขนเครื่องวัดสั่นสะเทือนแผ่นดินไหว นำไปติดตั้งใน 5 พื้นที่เสี่ยงในจังหวัดระนอง เพื่อเฝ้าระวังและเก็บข้อมูล เพื่อใช้ในการประเมินสภาพความเสี่ยง ต่อภัยพิบัติแผ่นดินไหว ในเขตพื้นที่จังหวัดระนอง

 

                การปฏิบัติตนเมื่อเกิดเหตุแผ่นดินไหว มีคำแนะนำเบื้องต้นให้ปฏิบัติดังต่อไปนี้

1.อยู่อย่างสงบ ควบคุมสติ ถ้าอยู่ในบ้านก็ให้อยู่ในบ้าน ถ้าอยู่นอกบ้านก็ให้อยู่นอกบ้าน ส่วนใหญ่คนที่ได้รับบาดเจ็บเพราะวิ่งเข้า-ออกจากบ้าน,

2.ถ้าอยู่ในบ้านให้ยืนอยู่ในส่วนของบ้านที่มีโครงสร้างแข็งแรง และควรอยู่ห่างจากหน้าต่างและประตูที่จะออกข้างนอก

3.ถ้าอยู่ในที่โล่งให้อยู่ห่างจากเสาไฟฟ้าหรือสิ่งห้อยแขวนต่างๆ ที่อาจตกลงมา

4.อย่าใช้เทียนไข ไม้ขีดไฟ หรือสิ่งของที่ทำให้เกิดเปลวไฟ เพราะอาจมีแก๊สรั่วอยู่ในบริเวณนั้น

5.ถ้ากำลังอยู่ในรถยนต์ให้หยุดรถ และอยู่ในรถต่อไปจนกว่าการสั่นสะเทือนจะหยุดลง

6.ห้ามใช้ลิฟต์โดยเด็ดขาดขณะเกิดแผ่นดินไหว

7.หากอยู่ใกล้ชายทะเลให้อยู่ห่างจากฝั่ง เพราะอาจเกิดคลื่นขนาดใหญ่ซัดเข้าหาฝั่ง

Back to top