NBC's Investor News

สองรายการใหม่ช่องระวังภัย ?เกษตรทำกิน-ลุงแจ่มออนแอร์?

                 หลังจากสถานีข่าวระวังภัย 24 ชั่วโมง เปิดออกอากาศอย่างเป็นทางการมาตั้งแต่เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2554 เป็นต้นมา ได้เกิดกลุ่มรายการที่เกี่ยวข้องกับ “ภัย”ที่หลากหลาย และล่าสุดได้เกิดรายการใหม่ขึ้นอีก 2 รายการ ภายใต้การทำงานของทีมข่าวจาก “หนังสือพิมพ์คมชัดลึก” จากสื่อสิ่งพิมพ์สู่หน้าจอทีวี

                 รายการ “เกษตรทำกิน” ที่ดำเนินรายการโดยสองพิธีกรสองเกลอจากหนังสือพิมพ์คมชัดลึก “บังดล-น้าหมู” หรือ ดลมนัส กาเจ หัวหน้าข่าวเกษตร และสุรัตน์ อัตตะ ผู้ช่วยหัวหน้าข่าวเกษตรคมชัดลึก ที่เริ่มออกอากาศมาแล้วหลายตอน ทุกวันอาทิตย์ เวลา 16.00-17.00 น. ซึ่งสองเกลอจากคมชัดลึก คือผู้รู้ในแวดวงข่าวการเกษตร เนื้อหาของรายการจะประกอบไปด้วย การประมวลข่าวในแวดวงเกษตรในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา ตามด้วยคำแนะนำดีๆเพื่อเกษตรกรไทยในการประกอบอาชีพ เช่น แนะนำการใช้ปุ๋ยให้ถูกวิธี เป็นต้น

               ที่สำคัญไปกว่านั้น เกษตรทำกิน ยังจะแนะนำการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หรือต่อยอดผลิตผลด้านการเกษตรอย่างไร เพื่อประโยชน์ของคนในแวดวงเกษตรกรรม เพราะการขายผลผลิตสดบางครั้งอาจจะได้ราคาต่ำ แต่ถ้ารู้วิธี และนำมาแปรรูปต่อยอด เกษตรกรจะมีรายได้เพิ่มมากขึ้นกว่าการขายผลผลิตสด

             ช่วงท้ายๆของรายการ ยังจะมีการนำเสนอเกี่ยวกับ “การทำกิน” ซึ่งอาจจะหมายรวมถึงผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชุม ผลิตภัณฑ์กลุ่มแม่บ้าน หรือแม้กระทั้งสินค้าโอท๊อป ซึ่งรายการ “เกษตรทำกิน”จะนำเสนอรูปแบบและวิธีการในการนำวัตถุดิบที่มีอยู่ในชุมชนมาผลิตเป็นสินค้าแปรรูป อันจะเป็นการต่อยอดสิ่งที่มีอยู่แล้วในชุมชนให้เกิดประโยชน์เพิ่ม

              รายการ “ลุงแจ่มออนแอร์” ก็เป็นอีกรายการที่ทีมข่าวจากหนังสือพิมพ์คมชัดลึก เข้ามาทำรายการในทีวีสถานีข่าวระวังภัย ช่วงเวลา 13.00-14.00 น.หนึ่งชั่วโมงเต็มกับการนำเสนอเรื่องราวความทุกข์ร้อนของประชาชน และรับเรื่องราวร้องทุกข์ พร้อมกับการแก้ไขปัญหาผ่านหน้าขอสถานีโทรทัศน์

              เดิมรายการลุงแจ่มเคยออกอากาศอย่ในช่องเนชั่น แชนแนล แต่ได้ขยับมาออกอากาศในช่องระวังภัย เพื่อให้เข้ากับคอนเซฟของสถานี ซึ่งดำเนินรายการโดย “วิทูร พึงประเสริฐ” หรือลุงแจ่มในหนังสือพิมพ์คมชัดลึก ที่คอยรับเรื่องร้องเรียน และแก้ไขปัญหาให้กับผู้อ่านมานานร่วม 10 ปี แต่เวลานี้ลุงแจ่มได้ขยับมาอยู่หน้าจอของช่องระวังภัยแล้ว ใครมีเรื่องราวเดือดร้อน ร้องทุกข์ร้องเรียนได้ที่ช่องระวังภัย

Back to top