NBC's Investor News

ระวังภัยห่วงใยคนไทย แจก ?คู่มือขับ กำจัดจุดเสี่ยง?

           เนื่องในโอกาสเทศกาลมหาสงกรานต์ ปี 2555 ซึ่งเป็นเทศกาลใหญที่คนไทยนิยมเดินกลับภูมิลำเนา หรือเดินทางไปท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างกันจำนวนมาก และทุกปีที่ผ่านมาจะมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นจำนวนมากครั้ง และทุกปีมีการสูญเสียจากอุบัติเหตุมหาศาล ทั้งในแง่มุมของชีวิต ทรัพย์สิน และทำให้เกิดการสูญเสียทางเศรษฐกิจมหาศาลอีกเช่นกัน

          ที่ผ่านมาหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนร่วมกันรณรงค์ลดอุบัติเหตุช่วงสงกรานต์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งมูลนิธิรณรงค์เมาไม่ขับตั้งเป้าไว้ด้วยซ้ำว่า อนาคตอุบัติเหตุต้องเป็นศูนย์ หรือไม่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นเลยในช่วงเทศกาลสำคัญๆ เพื่อลดการสูญเสียจากอุบัติเหตุ ถึงแม้จะเป็นเป้าหมายที่ไกล แต่ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการรณรงค์ กระตุ้นจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม

           สถานีข่าว”ระวังภัย 24 ชั่วโมง”ขอเป็นส่วนหนึ่งของสังคมร่วมรณรงค์ลดอุบัติเหตุช่วงสงกรานต์ ด้วยการร่วมกับพันธมิตรจัดทำหนังสือ “คู่มือขับ กำจัดจุดเสี่ยง” เพื่อแจกจ่ายให้กับผู้ขับขี่รถรณรงค์ลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลมหาสงกรานต์ โดยคู่มือฉบับนี้อัดแน่นไปด้วยเนื้อหามากมายเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน

           เนื้อหาภายในหนังสือเล่นนี้จะประกอบด้วย จุดเสี่ยงตามภาคต่างๆอันเป็นข้อมูลจากกรมทางหลวง โดยทีมข่าวระวังภัยลงพื้นที่ไปสำรวจข้อเท็จจริงถึงจุดเสี่ยงภัยในทุกภูมิภาค และนำมาแจ้งเตือนก่อนออกเดินทาง พร้อมภาพถ่ายประกอบเรื่องที่สวยงาม ซึ่งจากการลงพื้นที่สำรวจพบว่า กรมทางหลวงแจ้งเตือนจุดเสี่ยงทั้งหมด 52 จุดทั่วประเทศ แต่เมื่อสำรวจจริงๆพบว่า มีบางจุดที่ได้รับการแก้ไขไปแล้ว เช่น จุดกลับรถอันตรายบางแห่งถูกปิดไปแล้ว ห้ามกลับรถอีกต่อไป

            นอกจากจุดเสี่ยงแล้ว หนังสือเล่มนี้ยังประกอบไปด้วยเนื้อหาที่หลากหลาย เช่น พื้นฐานการขับขี่ปลอดภัย ท่านั่งในการขับรถควรเป็นอย่างไร นั่งผิดท่าขับรถจะมีอันตรายอย่างไร หรือภัยจากกสรขับรถเองมีอะไรบ้าง ไม่ว่าจะเป็นภัยจากความอ่อนล้า ภัยจากการใช้สารกระตุ้นชูกำลัง ภัยจากเส้นทาง ที่สำคัญคู่มือขับกำลัดจุดเสี่ยง ยังแนะนำเทคนิคการขับลดเสี่ยง หรือก่อนออกรถต้องทำอย่างไรบ้าง

            คู่มือขับ กำจัดจุดเสี่ยง สามารถติดต่อขอรับได้ที่สถานีข่าวระวังภัย ตึกเนชั่น ทาวน์เวอร์ ชั้น 12 ถนนบางนา-ตราด ก.ม. 4.5 เขตบางนา กรุงเทพมหานคร หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ 02-3383600

                                                              -------------------------------------------------

Back to top