NBC's Investor News

ระวังภัย-ภาคีเครือข่าย เดินหน้า ฟื้นฟูชุมชน

ทีมงานมูลนิธิร่วมกตัญญูนำทีมโดย บิณฑ์ บรรลือฤทธิ์ ช่วยกันทำความสะอาด และทาสีวัดกันตลอดวันที่ วัดท่าสุธาวาส จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

คุณบุญยง ตันสกุล กรรมการผู้จัดการ บมจ. ซิงเกอร์ประเทศไทย (SINGER) ลงพื้นด้วยตนเอง

หลังจากโครงการภาคีเครือข่าย “คืนชีวิต คืนชุมชน ให้คนไทย” ที่ดำเนินการโดย สถานีข่าวระวังภัย นสพ.คม ชัด ลึก และพันธมิตรธุรกิจ ได้เริ่มดำเนินงานฟื้นฟู ชุมชนในพื้นที่ จังหวัด นนทบุรี ปทุมธานี อ่างทอง ลพบุรี  นครสวรรค์ สระบุรี สิงห์บุรี อยุธยา โดยนำเนินการซ่อมบ้านเรือนที่เสียหาย หรือสร้างขึ้นใหม่ พร้อม มอบเครื่องสุขภัณฑ์ สี และอุปกรณ์ที่จำเป็นต่อการฟื้นฟูพื้นที่ พร้อมกันนั้นได้จัดเวทีเสวนา เพื่อให้ความรู้ และแนวทางในการปฏิบัติ ถ้าเกิดเหตุน้ำท่วมขึ้นอีกในอนาคต

ที่ผ่านมาได้รับการตอบรับที่ดีจากผู้นำชุมชน และชาวบ้านที่มาช่วยกันฟื้นฟูชุมชน พร้อมร่วมเวทีเสวนา สอบถามถึงวิธีการจัดทำแผนการป้องกันน้ำท่วมชุมชน ซึ่งวิทยากรได้ให้แนวทางที่สำคัญให้ผู้นำชุมชน ได้นำไปปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม

พื้นที่เป้าหมายของกิจกรรมในครั้งนี้ยังจะเกิดขึ้นอีก 2 พื้นที่ได้แก่ วันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2555 จังหวัดชัยนาท จะทำการฟื้นฟู้ ศูนย์เด็กเล็กบ้านหนอง และ วันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ 2555 ที่จังหวัดนครปฐม ที่จะจัดให้มีการฟื้นฟู พร้อมทั้งจัดเวทีเสวนาในหัวข้อ “เกษตรกรไทยจะรอดจากภัยพิบัติได้อย่างไร” แม้กำหนดขอบเขตของกิจกรรมโครงการ ภาคีเครือข่าย “คืนชีวิต คืนชุมชน ให้คนไทย” จะจบลงแต่การให้ความช่วยเหลือชุมชนยังเป็นส่วนหนึ่งในภาระกิจของสถานีข่าวระวังภัย  ตามความตั้งใจที่ว่า “สถานีข่าวระวังภัย เครือข่ายเพื่อชุมชน” ติดตามกิจกรรมต่างๆ ของสถานีข่าวระวังภัยได้ทาง www.rawangpai.com

 

ติดต่อ ฝ่ายสื่อสารองค์กร : 02-338-3600

Back to top