ผู้ประสานงานนักลงทุน

ติดต่อ ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 1854 ชั้น 9 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
โทรศัพท์ : (662)338-3333
อีเมล์ : [email protected]