ธุรกิจสื่อโทรทัศน์

     บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ NBC เป็นผู้ผลิตและจัดทำรายการโทรทัศน์ประเภทข่าวและสาระความรู้ ผ่านช่องทางการออกอากาศหลายรูปแบบ เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างกว้างขวาง โดยเริ่มออกอากาศครั้งแรกเมื่อ วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2543 ทาง สถานีโทรทัศน์ยูบีซี ช่อง 8 ด้วยรายการข่าว “เนชั่นทันสถานการณ์” เป็นรายการเชิงข่าวเป็นหลักแห่งแรกของประเทศไทย

     ในวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2546 เนชั่น ทีวี ได้ออกอากาศส่งสัญญาณผ่านดาวเทียมที่สถานีโทรทัศน์ไททีวี ช่อง 1 ผ่านทางระบบ MMDS และส่งสัญญาณผ่านดาวเทียมไทยคม 5 ในระบบ C-Band และ ระบบ Ku-Band ให้ผู้ที่มีจานรับสัญญาณดาวเทียมที่อยู่ในประเทศไทย และภูมิภาคเอเชีย สามารถรับชมได้ฟรีที่ช่องหมายเลข 22 โดยไม่ต้องเสียค่าบริการใดๆ

     ในวันที่ 27 ธันวาคม 2556 บริษัท เอ็นบีซี เน็กซ์ วิชั่น จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ชนะการประมูลใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถึ่และประกอบกิจการโทรทัศน์ดิจิทัล ประเภทช่องข่าว ความคมชัดมาตรฐาน (SD) ในชื่อช่อง Nation TV 22 ที่นำเสนอรายการข่าว และมุ่งความเป็นเอกลักษณ์ของช่องและผลิตรายการด้านข่าวสาร สาระความรู้ ต่อยอดจากการร่วมผลิตรายการที่ช่องฟรีทีวี และได้นำทรัพยากรที่ใช้ในการผลิตรายการโทรทัศน์ เช่น ข้อมูลข่าว ภาพข่าว คุณภาพบุคลากรทีมข่าว มาต่อยอดขยายธุรกิจไปยังธุรกิจเกี่ยวเนื่องการจัดกิจกรรมต่างๆ

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการของธุรกิจสื่อโทรทัศน์
     บริษัทฯ เป็นผู้ก่อตั้งและบริหารงานสถานีโทรทัศน์อย่างครบวงจร ทั้งการผลิต การจัดหารายการออกอากาศ  การให้เช่าเวลาออกอากาศ และการขายเวลาโฆษณา ซึ่งบริษัทมีรายได้จากการขายเวลาโฆษณา การรับจ้างผลิตรายการสารคดีสั้น และค่าเช่าเวลา โดยได้บริหารสถานีโทรทัศน์ระบบดิจิทัล ช่อง Nation TV 22 อย่างเต็มรูปแบบ

ชื่อสถานีแนวคิดหลักของสถานีช่องทางรับชม
สถานีข่าว Nation TV 22 เริ่มออกอากาศปี 2557
สถานีข่าวและสาระความรู้ 24 ชั่วโมง ซึ่งมุ่งนำเสนอข้อมูลข่าวสารอย่างถูกต้อง เป็นกลาง ทันเหตุการณ์ พร้อมบทวิเคราะห์และข้อมูลเชิงลึกอย่างรอบด้านจากทีมงานข่าวที่มีประสบการณ์- อุปกรณ์ชุดรับสัญญาณดิจิทัล(Settop Box)
- ช่อง Nation TV 22
- เคเบิลทีวีท้องถิ่น
- เว็บไซต์ www.nationtv.tv
- โทรศัพท์เคลื่อนที่
- Application ผ่าน ระบบ IOS และ Android

     และมีรายการโทรทัศน์ร่วมผลิตกับสถานีโทรทัศน์ฟรีทีวีออกอากาศผ่านจอแอลซีดีบนสถานีและในขบวนรถไฟฟ้าบีทีเอส และบริษัทฯ ดำเนินธุรกิจร่วมผลิตรายการโทรทัศน์ประเภทรายการข่าวและสาระความรู้กับสถานีโทรทัศน์ฟรีทีวีโดยมีรายได้จากส่วนแบ่งการขายเวลาและการประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการในรายการ  

     ในปี 2563 บริษัทฯ ยังคงดำเนินนโยบายการต่อยอดธุรกิจ โดยนำข้อได้เปรียบที่มีอยู่ทั้งด้านเนื้อหาข้อมูล  คุณภาพ บุคลากร ความพร้อมของเครื่องมืออุปกรณ์ และชื่อเสียงของบริษัทฯ ขยายธุรกิจไปยังธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ ด้วยการนำเนื้อหารายการโทรทัศน์ที่ได้รับความนิยมหรือข่าวเหตุการณ์ที่อยู่ในความสนใจของกระแสสังคม มาสร้างสรรค์เป็นสินค้าหรือกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ เพื่อสนองตอบต่อความต้องการของผู้บริโภค และเพิ่มศักยภาพในการหารายได้ของบริษัทฯ