ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม

     บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ NBC จะลงทุนผ่านบริษัทย่อยคือ บริษัท เอ็นบีซี เน็กซ์ วิชั่น จำกัด หรือ NNV ในสัดส่วนร้อยละ 60 ร่วมกับ บริษัท เนชั่น มัลติ มีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ NMG ร้อยละ 40 ในการจัดตั้งบริษัทประกอบธุรกิจร้านกาแฟ ภายใต้เครื่องหมายการค้า ”Nation Coffee” ชื่อ บริษัท เนชั่น คอฟฟี่ จำกัด (“บริษัทฯ”) มีสถานะ เป็นบริษัทย่อยทางอ้อมของ NBC และเป็นบริษัทย่อยของ NMG

     สำหรับแนวคิดของร้านกาแฟ คือ การใช้ผลิตภัณฑ์เมล็ดกาแฟจากไร่กาแฟของเกษตรกรไทยทั้งหมด นำเสนอกาแฟไทย สู่กาแฟโลกเป็นรูปแบบธุรกิจแบบ B2C (Business to Customer) ใช้ชื่อร้านกาแฟ “Nation Coffee” เพื่อให้เป็น Kiosk ที่ใช้สื่อสารตรงกับผู้บริโภค การออกแบบร้านจะใช้โทนสีน้ำเงินตามโลโก้ ของ Nation สินค้าอาหารและผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่ขายเป็น House brand โดยการบริหารร้านกาแฟจะทำสัญญาว่าจ้างกับ Copper Crown ซึ่งมีค่าจ้างบริหารจำนวน 30,000บาทต่อเดือนต่อสาขา ซึ่ง Copper Crown เป็นบริษัทที่มีประสบการณ์และเชี่ยวชาญด้านธุรกิจกาแฟครบวงจร ครอบคลุมตั้งแต่ผลิตภัณฑ์เมล็ดกาแฟ Syrup โรงงานคั่วกาแฟและร้านกาแฟ อนึ่งเป็นโครงการด้าน CSR ให้ Brand ของ Nation และเป็น Outlet Stores