วิสัยทัศน์ ปณิธานและคุณค่าองค์กร

วิสัยทัศน์ (Vision)

มุ่งมั่นสู่การเป็นผู้นำด้านการผลิตข่าว และรายการที่ทรงคุณค่าเพื่อเป็นสถาบันสื่อแห่งอนาคต

ปณิธาน (Mission)
  1. “สร้างแรงบันดาลใจ”เป็นสถาบันผลิตนักข่าว, ผู้ประกาศข่าว และผู้ผลิตรายการ
  2. “สร้างสรรค์”สถานีข่าวโทรทัศน์ 24 ชั่วโมงให้ยืนยงอย่างมั่นคงใน”ใจ”ของทุกคนและเป็นผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ที่ดีที่สุด
  3. “ก้าวไปข้างหน้า”ทุ่มเทพัฒนาให้เข้าถึงทุกนวัตกรรม New Media (สื่อรูปแบบใหม่ ) เพื่อสร้างโอกาสใหม่อย่างไม่หยุดยั้ง
  4. “ดำรงความน่าเชื่อถือ”ที่เป็นคุณค่าสูงสุดขององค์กรและซื่อสัตย์ต่อจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพสื่อมวลชน